Virtuvė – ne pati palankiausia vieta taisyklingai kalbai
Kal­bos ins­pek­ci­ja ti­kri­no ku­li­na­ri­nes te­le­vi­zi­jos lai­das. Žiū­rė­ta LRT te­le­vi­zi­jos „Bea­tos vir­tu­vė“, nau­jas ku­li­na­ri­nis šou „Ma­no ma­ma ga­mi­na ge­riau“ ir TV3 „Ku­li­na­ri­nis de­tek­ty­vas“.

Jau seniai aišku, kad virtuvė – ne pati palankiausia vieta taisyklingai kalbai. Prieš kelis dešimtmečius čia vešėjo barbarizmai, bet dauguma jų jau pasiliko praeityje, dabar vienas kitas pavartojamas tik kaip prieskonis, kartais aštrokas, kartais saldus. Žinoma, nauji patiekalai iš tolimų ir artimesnių šalių atkeliauja su savais pavadinimais, bet reikia juos priderinti prie savo kalbos – pridėti lietuviškas galūnes, linksniuoti, kirčiuoti pagal savo kalbos dėsnius.

Vienas tokių žodžių – speltos – netaisyklingai vartotas ir televizijos virtuvėje. Tai neseniai išpopuliarėjusi kviečių rūšis. Šis žodis, kaip ir kiti, patekę į lietuvių kalbą, turėjo būti linksniuojamas: spelta (=speltų) miltai.

Dažniausia kulinarinių laidų klaida, kaip buvo, taip ir liko neteiktina reikšme vartojamas veiksmažodis gautis: gautųsi (=išeitų) lietuviškos salotos; jums gerai gaunasi (=sekasi; pavyksta). Panašios kilmės ir kita gana dažnai kalbant apie maisto gaminimą daroma klaida – netaisyklinga sangrąžinė veiksmažodžio forma neveikiamosios rūšies reikšme, jeigu veiksmas negali vykti savaime. Šio sezono laidos – ne išimtis: šis troškinys gaminasi (=gaminamas) be galo paprastai; tešla lengviau minkosi (=tešla lengviau minkoma; tešlą lengviau minkyti).

Kad ir kokia būtų laidų tematika, sintaksės klaidos – vis tokios pačios. Viena jų – junginys kad su bendratimi tikslui reikšti: daryti košę savo vaikui, kad jo neprižadinti (=kad jo neprižadintum); kokių ingredientų jums reikia, kad pagaminti (=kad pagamintumėt) sluoksniuotas Reginos salotas.

Netaisyklingas junginys su įnagininku šįkart pavartotas tik kartą: skatina būti atsakingais (=atsakingus); tik vienas buvo ir padalyvis šalutiniam to paties veikėjo veiksmui įvardyti: mes visą laiką nesustojant (=nesustodami) kalbėsim.

Ramunė Kanišauskaitė yra Valstybinės kalbos inspekcijos vyriausioji inspektorė