Tarptautinė migracija
Iš vie­nos pu­sės su­tin­ku, di­dė­ja im­ig­ra­ci­jos srau­tai į Lie­tu­vą, tad ne­to mig­ra­ci­ja po tru­pu­tį tam­pa tei­gia­ma, ta­čiau, ar ga­li po­li­ti­kai kal­bė­ti apie tai, jog ge­rė­ja pa­dė­tis Lie­tu­vo­je, ne­paaiš­kin­da­mi, ko­dėl emig­ra­ci­jos srau­tai iš Lie­tu­vos ne­slops­ta?

Naujausiais (preliminariais) Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metų vasario mėnesio migracijos srautai:

imigracija 3225

emigracija 2924

neto migracija 301

Ar gali politikai kalbėti, kokia yra atsigaunanti Lietuvos ekonomika, kai iš 2018 metų visų imigrantų, tik 57% sudarė Lietuvos piliečiai (re-emigrantai)? Deja nėra detalios statistikos, galbūt tiesiog grįžta Lietuviai, su užsienio pilietybę turinčiais sutuoktiniais / partneriais… Tačiau 2 pagal žemumą rodiklis per paskutinius 14 metų?

Kadangi LSD šiandien paskelbė ir daugiau statistikos, artimiausiu metu labiau apžvelgsiu 2018 metų migracijos rodiklius.

Per dvejus metus į Lietuvą nuolatiniam gyvenimui imigravo >10.000 ukrainiečių. Ar mes užtikriname šių asmenų integraciją, darbo teises, jeigu jie atvyksta su vaikais, vaikų integracija mūsų švietimo sistemoje?

Į šią statistiką nepatenka asmenys, kurie atvyksta su leidimais dirbti Lietuvoje iki 12 mėn. Kurių skaičius žino tik Migracijos departamentas. Klausti reiktų ko gero Užimtumo tarnybos / profesinių sąjungų atstovų.

.

.

.

Justas Mundeikis yra ekonomistas ir lektorius