Tapinas prieš Skvernelį – sutiko dalgis akmenį
Vi­sa vie­šo­ji erd­vė ūžė, kai su­ži­no­jo, kad po­nas Ta­pi­nas me­tė pirš­ti­nę po­nui Skver­ne­liui tie­siai į vei­dą, t.y. par­ei­ka­la­vo jo at­sip­ra­šy­ti pa­gal pa­ties po­no Ta­pi­no par­eng­tą teks­tą pir­muo­se Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo tink­la­pių pus­la­piuo­se ar­ba pa­gra­si­no kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą ir į teis­mą dėl šmeiž­to bei as­mens gar­bės ir oru­mo gy­ni­mo. Te­ko skai­ty­ti net to­kių džiū­ga­vi­mų, kad po­nas Skver­ne­lis „jau be pen­kių mi­nu­čių teis­tas pa­gal BK“. Na, siū­ly­čiau tą šam­pa­ną dar kiek pa­šal­dy­ti, nes, ma­no nuo­mo­ne, vie­nin­te­lis, ku­ris dėl to­kios si­tua­ci­jos tu­rė­tų šam­pa­ną šau­dy­ti, yra pats po­nas Skver­ne­lis.

Kaip ir reikėjo tikėtis, ponas Skvernelis jau paskelbė, kad dėjo jis ant pono Tapino reikalavimų, taigi, p. Tapino mestą pirštinę pakėlė. O ir nieko kito tikėtis nebuvo galima. Ne tik dėl to, kad pono Tapino sąlygos dėl jo atsiprašymo buvo visai ne kuklios, bet dar ir dėl to, kad nieko geresnio savo rinkėjų mobilizacijai prieš pat rinkimus ponas Skvernelis ir sugalvoti negalėjo. Dabar kaip tik gavo progą parodyti, koks jis yra kietas macho alfa teisėsaugininkas, kaip jam jokie Tapinai nėra baisūs, kaip konservatoriai per poną Tapiną bando su juo susidoroti, bet ponas Skvernelis nepasiduoda ir kovoja.

Nuo kada protesto akcijų, mitingų organizavimas, kurių metu yra keliami politinio pobūdžio reikalavimai, yra žurnalistinė veikla?

Pabandysiu išsitraukti krikštolinį rutulį ir numatyti, kas bus toliau. Kaip ir prognozavau, ponas Skvernelis nei dabar, nei per 14 dienų, nei apskritai niekada pono Tapino nei pagal jo sąlygas, nei apskritai neatsiprašys. O toliau, kadangi pirštinę metė ponas Tapinas, tai, jei nenorės pasirodyti bailiu, turės bandyti įgyvendinti tuos grasinimus, kuriuos išsakė, t.y. kreiptis į prokuratūrą ir į teismą civiline tvarka.

Iš prokuratūros ponui Tapinui, greičiausiai, ateis lakoniškas atsakymas į jo pareiškimą, kad: „Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi nepadaryta nusikalstama veika, numatyta LR BK 154 str.“ Toliau, dėl kreipimosi į teismą su ieškiniu civiline tvarka dėl garbės ir orumo gynimo, bus priimtas teismo sprendimas ieškinį atmesti, nes ponas Skvernelis išsakė tik savo nuomonę, ponas Tapinas yra viešas asmuo, kuris turi būti pakantesnis kritiškai nuomonei jo atžvilgiu, o be to, paties pono Tapino veikla galėjo leisti ponui Skverneliui susidaryti tą nuomonę, kurią jis susidarė. O jau po tokio teismo sprendimo ponas Tapinas galės bandyti visiems išaiškinti, kad bylą jis pralaimėjo ne dėl to, kad pono Skvernelio teiginiai apie jį yra teisingi (nes būtent tokią nuostatą beveik visi susidarys), o tiesiog dėl to, kad ponas Skvernelis reiškė savo nuomonę.

Toliau, kadangi toks klausimas, greičiausiai, kils, pabandykime paanalizuoti tuos pono Skvernelio išsakytus teiginius, kurie taip nepatiko ponui Tapinui. Kaip suprantu, ponui Tapinui nepatiko tai, kad jis buvo apkaltintas bandymu pakeisti teisėtai išrinktą valdžią bei kad ponas Skvernelis nurodė, kad ponas Tapinas tampa nebe žurnalistu, bet politiku.

Dėl pirmojo, ponas Tapinas kažkodėl traktavo, kad, neva, ponas Skvernelis jį apkaltino itin sunkios nusikalstamos veikos padarymu, t.y. valstybės perversmo rengimu. Ne, ponas Skvernelis tik pasakė, kad ponas Tapinas bando pakeisti teisėtai išrinktą valdžią. O valdžią pakeisti galima bandyti ne tik valstybės perversmo būdu, bet ir teisėtais būdais, tokiais kaip interpeliacijų rengimu, protesto akcijomis, kurių vienas iš reikalavimų būtų valdžios pasikeitimas.

O dabar prisiminkime pono Tapino surengtą mitingą dėl Mindaugo Basčio. Koks buvo vienas iš to mitingo reikalavimų? Taip, teisingai – priešlaikiniai Seimo rinkimai. Taigi, ponas Tapinas savo surengtu mitingu siekė, kad būtų paleistas dabartinis Seimas, kuris, kad ir kaip kažkam tai nepatiktų, bet yra teisėtai išrinkta valdžia. Tai būtent tą ponas Skvernelis ir pasakė. Todėl nelabai suprantu, kodėl ponas Tapinas, pats pareiškęs tokį reikalavimą, kad būtų surengti priešlaikiniai Seimo rinkimai, dabar piktinasi, kai kažkas pasakė, kad ponas Tapinas siekia pakeisti teisėtai išrinktą valdžią.

Toliau, dėl pono Tapino tapimo politiku. Ponas Tapinas teigia, kad jis nėra joks politikas, kadangi nėra nei Seimo narys, nei meras, nei savivaldos tarybos narys, nedalyvauja jokių politinių partijų veikloje, o yra tik žurnalistas. Tačiau Lietuvių kalbos žodynas terminą politika apibrėžia taip: „valstybės vidaus ir užsienio reikalų tvarkymo teorija ir praktika; visuomeninė veikla, sauganti klasinius interesus“. Sakykite, nuo kada protesto akcijų, mitingų organizavimas, kurių metu yra keliami politinio pobūdžio reikalavimai, yra žurnalistinė veikla? Man atrodo, kad tai yra politinė veikla pagal aukščiau pateiktą apibrėžimą. Taigi, ponas Tapinas, mano nuomone, taip pat neturėtų būti įsižeidęs, kai kažkas jį pavadino politiku.

Įvertinus tai, labai panašu, kad sutiko dalgis akmenį. O, jei šį vakarą vaikščiosite Neries pakrante ir stipriai įsiklausysite, galėsite išgirsti, kaip iš Skvernelių rezidencijos sklinda šaudomo šampano pokšėjimas.

Dominykas Vanhara – advokatas. Šis komentaras pirmą kartą publikuotas 2019 m. sausio 4 d. Dominyko Vanharo asmeninėje „Facebook“ paskyroje.