Tapinas – libertinas, ne liberalas
Ger­bia­mas And­riau Ta­pi­nai, yra toks gra­žus vabz­dys – ba­li­nis čiuo­ži­kas (Ger­ris pa­lu­dum). La­bai efek­tin­gai ir vi­kriai čiuo­ži­nė­ja van­dens pa­vir­šiu­mi. Šio vi­kruo­lio ypa­ty­bė ta, kad jis nie­ko ne­ma­to kas yra po juo (po van­de­niu) ir kas yra virš jo (dan­gu­je). Ba­li­nis čiuo­ži­kas ga­lė­tų bū­ti šių die­nų vie­šų dis­ku­si­jų ir di­de­lės da­lies žur­na­lis­ti­kos sim­bo­liu. Tik pa­vir­šiu­mi.

Būtent toks, Andriau, yra Jūsų vakar dienos įrašas facebook’o paskiroje. Aš dėkingas už dėmesį man ir Lietuvos laisvės sąjungos liberalams ir, aišku, jaučiu pareigą Jus patikslinti:

Kitas argumentas, kurį „Go Vilnius“ vadovė naudoja – „Vilnius niekur nežinomas ir neturi jokio įvaizdžio“. Kitaip tariant, nieko negalima sugadinti.

Pirma: dėl „Go Vilnius“ veiklos efektyvumo. Jūsų paimti keli skaičiai kaip argumentas, tai tas pats kaip šaukti laimėjau „aukso puodą“, nors iškrito tik pirmas skaičius.

Aš žinau, kas yra ir ką daro „Go Vilnius“. Žinau, kiek Vilnius buvo pasiekęs būnant man miesto vadovu su ženkliai mažesniais finansiniais ir žmogiškaisiais resursais. Todėl kalbame apie įstaigos efektyvumą.

Pridedu pačios vadovės ataskaitos pavyzdį. Matote, kur krentame, o kur augame. Jei naudotumėtės „G“ – tai yra galva, o ne tik slystumėte paviršiumi kaip balinis čiuožikas, turėtumėte suprasti, kad „Go Vilnius“ negali įtakoti žmogiškojo kapitalo ir gyvenimo kokybės arba kainų ir kokybės santykio, rodiklių. Ir tai net nėra jų strateginiai tikslai. „Go Vilnius“ gali (dalinai) įtakoti susisiekimo rodiklius, nes Vilniaus miesto taryba skyrė 2,1 mln. eurų skrydžiams į Londoną skatinti. Praėjo metai, pinigai nepanaudoti. Ir gali ženkliai įtakoti „palankumo verslui“ rodiklį (biurokratijos mažinimas, procedūrų paprastinimas ir t.t.). Šiaip ji tam ir buvo sukurta. Kitas kritimas žemyn tas, kad Vilnius vertinamas tik „fDI’s Mid-Sized European Cities“, kur taip pat nukrito žemyn.

Priminsiu dar 2004/2005 metais Vilnius buvo „The Winner“ in Eastern Europe. Tokius miestus kaip Maskvą, Varšuvą ir daugelį kitų regiono sostinių padėjome į pavėsį. O kur esame dabar?

VŠĮ „Go Vilnius“ turi 39 darbuotojus ir 2,5 milijonų eurų biudžetą, dar gali pritraukti programinių bei verslo lėšų, o rezultatai prastesni, palyginus, kai su investicijomis dirbo 12 darbuotojų Vilniaus miesto savivaldybėje, o biudžetas siekė apie 200 000 eurų.

VŠĮ „Go Vilnius“ taip ir netapo sostinės „Investuok Lietuvoje“ analogu, bet išliko Vilniaus Turizmo ir konferencijų biuro lygyje, tik jo metinis biudžetas buvo 300 000 eurų per metus. Tai matyt logiška už 5 kartus didesnes investicijas tikėtis geresnių rezultatų nei yra?

Antra: pasikartosiu, kad vadovė neatstovauja „vakarietiškų“ vertybių, nes „Vilnius – G-Spot of Europe“ parodo, kad, labai keista, esame giliame postsovietiniame lygyje. Nei viena vakarietiška valstybė, nei vienas vakarų miestas savęs nereklamuoja naudojant dviprasmiškas užuominas su seksistiniais elementais. Tai išskirtinai tik postsovietinės erdvės kultūros lygis, kur moteris ar jos kūnas yra pagrindinė rinkodaros priemonė. „Laisvės TV“ laisva naudoti tokio ar kitokio tipo reklamą (nors nerekomenduoju), bet to negali daryti oficiali institucija.

Ir kitas argumentas, kurį „Go Vilnius“ vadovė naudoja – „Vilnius niekur nežinomas ir neturi jokio įvaizdžio“. Kitaip tariant, nieko negalima sugadinti. Kaip vadovas, kuris dirba trejus metus su miesto įvaizdžiu gali sakyti, kad miestas neturi jokio įvaizdžio? Tai ką ji visus šiuos metus veikė?

Šiaip, Andriau, siūlau giliau pažiūrėti, ar čia nėra kokia Kremliaus pakišta kiaulė nepatyrusiai vadovei ir poilsiaujančiam merui. Manau, kad Kremlius suinteresuotas parodyti, kad Vilnius per 14 metų, būdamas Europos Sąjungoje, toli nuo sovietmečio nepabėgo. Ir Kremlius labai suinteresuotas, kad stiprėtų ortodoksų bažnyčios įtaka pasaulyje – kaip moralinių vertybių gynėjos. Todėl specialiai pakišo mintį startuoti su reklama per pasaulinio orgazmo dieną (tiesa, įsikišus Vyriausybės kancleriui, perkėlė viena diena vėliau) ir prieš popiežiaus vizitą. Pagalvokite, kiek Kremliaus „pjarščikai“ galės tyčiotis savo medijoje, kad Popiežius atvyko į Vilnius, kuris yra „G-Spot of Europe“? Gal dėl vasaros karščių Jūsų budri akis nepastebėjo, ką Kremliaus troliai organizuoja?

Tiesa, yra šiek tiek vilties. Mačiau Jūsų reklamą „Go Vilnius“ leidinyje, kuris skirtas užsienio investuotojams. Tikiuosi, tai tikrai padės pakelti Vilniaus reitingus ir pritraukti investuotojus.

Trečia: matau, kad esate labai paviršutiniškas liberalizmo vartotojas ir jį suprantate daugmaž taip – „ką noriu, tą ir darau“ ir labai viską suprimityvinate. Trumpa paskaita apie liberalizmą: liberalai dažnai maišomi su libertarais (yra kairysis ir dešinysis sparnas), ir ypač su libertinais. Su pastaraisiais liberalai neturi nieko bendro. O jūs ir dauguma, kurie vartoja teiginius „jūs netikras liberalas“ – tai maišo. Libertinai (libertinizmas) – moralinis „pasileidimas“, „siautėjimas“. Idėjinis vadas Markizas de Sadas. Mano kūnas – mano asmeninis turtas ir su juo galiu daryti ką noriu. Manęs negali versti eiti į kariuomenę, primesti moralines normas ir t.t., o valstybė reikalinga tam, kad tik apgintų teisę į „malonumus“.

Taigi, pagal tokį komentarą, Jūs esate potencialus YANDEX taksi klientas.

Drąsiai sakau, Lietuvos laisvės sąjungos liberalai nėra tokie. Liberalai turi ir pasisako už moralius principus. Liberalai gali vadovautis krikščioniškomis vertybėmis (nemaišyti su tikėjimu ir vaikščiojimu į bažnyčią), bet jie klausia, kodėl ir kuo viena ar kita norma pagrįsta ar paremta. Liberalui reikia diskusijos. Liberalams svarbiausia žmogus kaip asmenybė ir jo orumas.

G taškas ir jo naudojimas Vilniaus miesto reklamoje yra žeminantis moters orumą. Vakarų pasaulyje oficialios įstaigos (valstybė ar savivalda) nenaudoja reklamai seksistinių užuominų. Tai būdinga tik postsovietikus erdvei. Taigi, pagal tokį komentarą, Jūs esate potencialus YANDEX taksi klientas. Daugiau argumentų rasite „Laisvės TV“, kur paaiškinau motyvus. #govilnius #gspot

Artūras Zuokas – Vilniaus miesto tarybos narys, buvęs Vilniaus miesto meras ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) pirmininkas. Šis komentaras pirmą kartą publikuotas jo „Facebook“ paskyroje.