Simpsonai – uždrauskime!?
O, tai jie no­ri užd­raus­ti Simp­so­nus, nes „E­pi­zo­duo­se ska­ti­na­ma ki­to­kia nei Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta san­tuo­kos su­da­ry­mo ir šei­mos kū­ri­mo samp­ra­ta“.

Tai kad nereiktų daug kartų vaikščioti, siūlau remiantis tuo pačiu argumentu uždrausti Senąjį Testamentą.

Nes, tarkime, karalius Saliamonas žmonas skaičiavo net ne vienetais, o būriais:

„Karalius Saliamonas mylėjo daugelį svetimšalių moterų, taip pat faraono dukterį, ir moabites, ir amonites, ir idumietes, ir sidonietes, ir hetietes iš tų tautų, apie kurias viešpats yra pasakęs Iaraelio sūnums: Neįeikite pas jas, nei jos teneįžengia pas jus, kadangi jos tikriausiai palenks jūsų širdis prie savo dievų garbinimo. Prie jų tad prisirišo Saliamonas karščiausia meile, ir turėjo jis septynis šimtus žmonų, lyg karalienių, ir tris šimtus sugulovių“ (Karalių Knyga).

Dar seniau Abraomui išvis nuskilo su žmona – ji paorganizavo surogatinę motiną: „Abromo žmona Saraja nebuvo pagimdžiusi jam vaikų. Ji turėjo egiptietę tarnaitę, vardu Hagara. 2 Saraja kreipėsi į Abromą: „Žiūrėk, VIEŠPATS sulaikė mane nuo gimdymo. Todėl sueik su mano tarnaite. Gal nors per ją aš turėsiu sūnų“. Abromas paklausė Sarajos prašymo“.

Na, ir tuo pačiu Naująjį Testamentą galim užribot. Ten ir prievartos scenos (vien trigubas nukryžiavimas ko vertas), ir vaikų nepriežiūra (kūdikis ėdžiose, tik pamanykit!)

O Lietuvai kokia reklama būtų!

Ir visi ramiai einam Kūčių.

Andrius Baranauskas – komunikacijos ekspertas. Šis tekstas pirmą kartą publikuotas Andriaus Baranausko „Facebook“ paskyroje