Redakcijos paštas: Sostinė ar kurortas?
Mėgs­ta Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė bran­gius ir... bep­ras­miš­kus pro­jek­tus. Pa­me­na­me, prieš ke­lis me­tus ji bu­vo už­si­mo­ju­si per­dirb­ti Vo­kie­čių gat­vę, pa­vers­ti ją efek­tin­ga ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros kom­po­zi­ci­jų zo­na. Ne­pai­sy­da­ma, kad Vo­kie­čių gat­vė yra pa­kan­ka­mai tvar­kin­ga, kad yra pa­to­gi ir gy­va. Ne­pai­sy­da­ma, kad tai kai­nuo­tų mi­li­jo­nus, kai ap­lin­ki­nių se­na­mies­čio gat­ve­lių ir erd­vių būk­lė ap­gai­lė­ti­na. Tuo­met tą idee fi­xe pa­vy­ko lai­ku su­stab­dy­ti.

Dabar štai vėl „driokstelėjo“: paskelbta, kad numatoma pergrįsti Gedimino prospekto kraštus naujomis, šviesesnėmis trinkelėmis, atseit, tai yra dviračių takai, ir jie turi skirtis.

Štai čia reikia priminti, kad Vilnius yra valstybės sostinė, kad Gedimino prospektas yra centrinė, reprezentacinė jo gatvė su savo istorija ir įvaizdžiu. Juodas bazalto grindinys yra neatskiriama to įvaizdžio dalis. Šiuo grindiniu 1939 m. Lietuvos kariuomenė įžengė į grąžintą Vilnių. Šis grindinys jau buvo daug matęs, kai 2006 m. pradėta jo rekonstrukcija. Ji truko tris metus ir kainavo 21 milijoną litų, nežiūrint, kad atkarpa nuo Lukiškių aikštės iki Žvėryno tilto jau 1991 m. buvo rūpestingai rekonstruota, pergrįsta. Dabar nekalbėsime, kad pastaroji rekonstrukcija kartais labiau priminė seno, vertingo grindinio išvogimo operaciją, nes grindinio trinkelės dingo, o naujosios pasirodė besančios prastokos, netinkančios mūsų klimatui. Kaip ten bebūtų, bet sąlygose buvo aiškiai pasakyta – Gedimino prospektas turi būti grindžiamas juodo bazalto trinkelėmis.

Ir štai dabar su aplombu pranešama, kad vientisas prospektas dalinimas į tris juostas, nes dviračių takai atskiriami. Tarsi nepakaktų baltais dažais užbrėžtų linijų. Esmė, matyti, kitur – darbas efektingas, matomas. Kaina – 635 000 eurų nedidelė, bet maloni, lengvai paimama. Juk tereiks pakeisti trinkeles, sudėtingesnių darbų tarsi neturėtų būti.

Tik štai vėl grįžtame prie to paties klausimo. Vilnius – valstybės sostinė, senas, istorinis miestas, UNESCO saugomas kaip pasaulio paveldas. Centrinio prospekto tradicija ir orumas nemažiau svarbūs, kaip pagrindinės reprezentacinės – Katedros (Pilies) – aikštės vaizdas. Kai centrinės Palangos – Vytauto ar J. Basanavičiaus gatvės margai grindžiamos ir pertvarkomos pagal dviratininkų poreikius, jokių klausimų nekyla. Tam ir yra kurortas. Bet provincijos miestų, o ir to paties Vilniaus periferines gatves reikia skirti nuo sostinės centrinio prospekto, su išsidėsčiusiomis šalia jo pagrindinėmis valstybės valdymo įstaigomis ir šimtamete istorine atmintimi.

Gedimino prospektas yra paveldo saugomoje zonoje. Todėl paskutinis žodis turėtų priklausyti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai.