Praturtėsime politinio savarankiškumo sąskaita
Me­tų san­dū­ro­je įpras­ta spė­lio­ti at­ei­tį. Api­bend­ri­nus „Lie­tu­vos ži­nių“ su­rink­tas #Prog­no­zės2019, per­ša­si ga­na par­adok­sa­li iš­va­da. Gy­ven­ti bus ge­riau ir links­miau – vi­sai kaip Sta­li­nas ka­dai­se ža­dė­jo. Tik ar tai į ge­ra?

Nors daug kalba apie skurdo mažinimą, dabartinė Vyriausybė išlieka gera turtingiesiems. Žmonėms, kurie gerai gyvena, gyventi tikrai bus dar geriau. Tai jiems garantuoja mažų ir dar sumažintų mokesčių politika. Kitas turtingiesiems ar bent daliai jų svarbus dalykas – auganti politikos oligarchizacija, užtikrinanti atskiroms stambioms įmonėms ar jų oficialioms bei neoficialioms asociacijoms galimybę kontroliuoti politines partijas ir valstybės tarnybą, tokiu būdu valstybę paverčiant bendrai naudojamu verslo ištekliumi.

Taip susiklosčiusios padėties išdavas nesunku iliustruoti konkrečiais pavyzdžiais. Štai „Investuotojų forumas“ atvirai džiaugiasi mažėjančiais mokesčiais ir iš Vyriausybės 2019 metais laukia vien stabilumo. Įdomus ir kitas faktas: palyginti su ankstesniais metais, 2018-aisiais buvo sudaryta beveik 100 proc. daugiau prabangaus būsto įsigijimo sandorių.

Taigi verslininkų gyvenimas gerėja ir šiais metais dar pagerės. O svetimo skausmo nebūna, todėl beprasmiška ir čia jo ieškoti. Matant tokią padėtį būtų galima prognozuoti neįdomios politikos ir dinamiškos ekonomikos laikotarpį. To tikėtis leidžia sudaryta labai palanki aplinka verslui ir menkos galimybės politikai.

Politika ir viešasis sektorius prastai finansuojami, todėl produktyvūs ir energingi žmonės ten nenorės dirbti. Jie rinksis privatų gyvenimą ir vis dažniau – savo verslą. Tai tęsis ne tik 2019-aisiais, bet ir dar mažiausiai keletą metų. Kadangi viešasis sektorius vis sunkiau susidoros su savo užduotimis, galima tikėtis tolesnio kai kurių paslaugų, ypač švietimo ir medicinos, privatizavimo.

ES raida pastaruoju metu nedžiugina. Bet Lietuva artimiausiu metu tai raidai įtakos nedarys. Lietuva plėtos verslą. Tokia yra „Prognozė 2019“ – bent jau mano.

Panašų raidos etapą JAV išgyveno XIX amžiaus pabaigoje, kai pilietinis karas buvo išeikvojęs visą buvusio politinio elito energiją, turtą, o dažnai – ir gyvybę. Todėl po karo valdžioje įsitvirtino avantiūristai, lengvų pinigų ieškotojai ir svarbiausia – vidutinybės. Talentingi žmonės įsitraukė į ūkį ir verslą, sukūrė didžiąsias korporacijas ir monopolijas, suformavo visą XX amžiaus JAV pramonės paveikslą. Tai truko bene iki pat Pirmojo pasaulinio karo. Trumpai tariant, politika ir ekonomika yra susisiekiantys indai, tiksliau – susisiekiančios piniginės. Kai politika tampa nevykusi, labai dažnai suklesti ekonomika. Bent jau JAV tai gerai suveikė, nes ši šalis jau tuomet turėjo daug gamtos išteklių ir neblogą laivyną.

Lietuvos padėtis, žinoma, nėra visiškai tokia pati. Kai Lietuva negeba užtikrinti ir finansuoti energingos ir efektyvios politikos, ji atiduoda savo likimą į kitų rankas. Konkrečiai – į trijų „kitų“: JAV, Rusijos ir ES. Nesunku pastebėti, kad viena iš tų trijų – ES – tik iš dalies yra savarankiška politikos žaidėja. Kol ES nėra visavertė federacija (kaip JAV), tol jos bendra politika priklauso nuo kiekvienos valstybės narės, taip pat ir Lietuvos politikos padėties. Todėl galima perfrazuoti: Lietuva atsiduoda į Rusijos ir JAV rankas, nors iš tikrųjų daugiausia priklauso nuo ES politinės ateities, už kurią Lietuva pati atsakinga. Jei ES struktūra neišlaikys augančio Rusijos spaudimo, mūsų šalies sukaupti turtai gali ir vėl virsti Rusijos grobiu. Italijos, Vengrijos ir net Prancūzijos politikos pavyzdžiai rodo, kad Rusijos spaudimą labai sunku atlaikyti ir bus tik sunkiau. 2019 metais daugelis ekspertų ne be pagrindo baiminasi dar labiau euroskeptiško (vadinasi – prorusiško) Europos Parlamento.

Beje, kaimynėje Latvijoje prorusiškos valdžios rizika itin smarkiai išaugo po 2018 metų parlamento rinkimų, kuriuose daugiausia balsų surinko atvirai prorusiška „Santarvė“. Kol kas atrodo, kad Latvijos vyriausybė vis dėlto bus suformuota apeinant nominalų rinkimų laimėtoją, bet tai nebus stipri ir stabili vyriausybė.

Žodžiu, ES raida pastaruoju metu nedžiugina. Bet Lietuva, kaip jau minėta, artimiausiu metu tai raidai įtakos nedarys. Lietuva plėtos verslą. Tokia yra „Prognozė 2019“ – bent jau mano. Nors pinigus tikrai mėgstu, nes už juos galiu daug ką nusipirkti, būsimu lietuvių praturtėjimu džiaugiuosi tik iš dalies. Per daug nejaukiai skamba tai, ką tenka pasakyti po „kita vertus“.