Pinigai į priekį, o logikos nereikia
Kai be­veik prieš me­tus „Lie­tu­vos ži­nio­se“ pers­kai­čiau, kad ši­lu­mos var­to­to­jai bus ver­čia­mi jung­tis prie cen­tri­nio šil­dy­mo, sky­riau tam ne­la­bai daug dė­me­sio. O de­rė­jo, nes da­bar su­kio­ju pirš­tą prie smil­ki­nio gir­dė­da­mas apie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ke­ti­ni­mus ap­mo­kes­tin­ti kros­nis ir su­pran­tu, kad vi­sa tai – vie­no pla­no dė­me­nys. Ne­svar­bu, kad prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ap­lin­kos mi­nis­trui šian­dien į smil­ki­nį baks­no­ja, vals­ty­bi­nė­se struk­tū­ro­se dir­ban­čios rū­pes­tin­gos te­tos ir dė­dės ber­žo mal­kų sklei­džia­mą ši­lu­mą anks­čiau ar vė­liau ap­kraus pa­pil­do­mais mo­kes­čiais. Ne­abe­jo­ju, kad jiems vi­siš­kai ne­rū­pi ap­lin­kos tar­ša, ne­rū­pi ir cen­tri­nio šil­dy­mo rei­ka­lai.

Pinigai slypi detalėse: lyg tarp kitko, lyg netyčia užsiminta, kad visi deginantieji malkas turės kaminuose sumontuoti specialius prietaisus, kurie fiksuos, kiek malkų šilumą skleidė. Spėkite, kas už tuos prietaisus sumokės? Geriausiu atveju – židinių ir krosnių savininkai, blogesniu – visi mokesčių mokėtojai. Netrukus kur nors perskaitysime sėkmės istoriją apie tai, kaip niekam nežinomas valstybės tarnautojas vieną dieną nušvito supratęs, kad malkos yra blogis ir jį reikia suvaldyti, įkūrė bendrovę, prekiaujančią šio blogio dydį matuojančia įranga ir ją montuojančią. Milijonierių sąrašas pasipildys dar vienu vardu. Tokiam planui reikia kilnaus tikslo ir pažinčių tarp sprendimus priimančiųjų politikų, o paskui pinigai byra kaip iš gausybės rago. Manote, kad priverstinis dūmų detektorių montavimas miegamuosiuose išgelbės daug gyvybių? Baikit, nemanau... Bet kažkieno kišenė dėl to jau pastorėjo.

Gerai sutarti su susisiekimo ministru yra protinga, bet ignoruoti Saulių Skvernelį – pavojinga.

Prieš kelias savaites kilo triukšmas dėl padidėjusios taršos Klaipėdoje. Buvo surastas atpirkimo ožys – AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, trumpiau – KLASCO. Premjeras pasikvietė ant kilimo KLASCO direktorių, klausė ir klausėsi, o paskui, anot šaltinių Vyriausybėje, galvą kraipė, kodėl tik KLASCO atstovas turėjo atvykti. Jei miestą, pasak ekspertų, labiausiai nuodija transportas, kodėl miesto valdžios atstovai nepaaiškina, kaip su tuo ketina kovoti? Kur ir su kuo meldžiasi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Arvydas Vaitkus, nerandantis laiko premjerui? Gerai sutarti su susisiekimo ministru yra protinga, bet ignoruoti S. Skvernelį – pavojinga. Juolab kad būtent uosto direkcijai turėtų rūpėti, kur ir kokios saugos užkardos turi kilti tarp uosto ir miesto.

Sugrįžus prie malkų ir dūmų detektorių temos, savaime peršasi mintis, kad ne KLASCO veikla, o jos teritorija masina eilinės „sėkmės istorijos“ herojus.

Ši bendrovė daugelį metų krauna analogiškas medžiagas ir nuolat investuoja į priemones, kurios padeda saugoti aplinką, tačiau netikėtai sulaukė „pilietiškų miestiečių“ akcijos, kuri virto prašymu prokurorams imtis iniciatyvos.

Kad tas prašymas siūtas baltais siūlais, akivaizdu ir prokurorams, nes miestiečių parašai buvo rinkti ant tuščių lapų. Iki šiol niekas nežino, ką pasirašė, norėčiau tikėti, kad peticiją dėl taikos visame pasaulyje.

Suku dūmų detektorių prie lubų ir vis sukirba mintis, kad KLASCO darbai nepatinka gretimą teritoriją nusipirkusiai bendrovei, kuri nori ten pastatyti daugiabučių. Kaip juos pavadinsi išskirtiniais ir milijonus uždirbsi, kai šalia kranai linguoja? Ir vis klausiu savęs, kodėl vieni žmonės mano esantys kur kas protingesni už kitus? Randu tik vieną atsakymą – gobšumas yra nepamatuojamas, o nupirkti politikus, ypač kai jų kadencija slenka į pabaigą, nėra taip jau brangu.