Ne tik netaisyklingai sukirčiuoti žodžiai
Mig­ra­ci­jos te­mai te­le­vi­zi­jo­je ski­ria­ma vis dau­giau dė­me­sio – mig­ran­tų is­to­ri­jas pa­sa­ko­ja jau ne vie­na so­cia­li­nės do­ku­men­ti­kos lai­da. Į jas dė­me­sį at­krei­pė Kal­bos ins­pek­ci­ja – ste­bė­ta LRT lai­da „(Ne)emig­ran­tai“, „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jos „Grįž­tu na­mo“ ir LNK „Pa­si­rin­kę Lie­tu­vą“.

Geriausiai visiems pažįstami laidos „(Ne)emigrantai“ vedėjai Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė per kelerius laidos gyvavimo metus iš Inspekcijos yra sulaukę nemažai pastabų. Dabar, pažiūrėjus pirmąsias šio sezono laidas, jau galima džiaugtis geru rezultatu. Vienintelis dalykas, kurio O. Gasanovui reikėtų pasimokyti, – kirčiavimas. Verta įsidėmėti, kad daiktavardžiai, turintys priesagas –ėjas, –ybė, kirčiuojami pastoviai (pagal 1-ąją kirčiuotę): galimybès (=galimýbes), pažeidėjùs (=pažeidė́jus), kirtis visada išlaikomas ir tarptautinių žodžių baigmenyje –ortas: tránsportu (=transpòrtu), tránsporto (=transpòrto).

LNK ir „Lietuvos ryto“ televizijos laidų vedėjai liko nematomi už kadro, bet jų klaidos buvo kur kas labiau girdimos ir matomos nei LRT „(Ne)emigrantuose“.

Laidoje „Grįžtu namo“ į sugrįžtančių lietuvių istorijas įsipynė ne tik netaisyklingai sukirčiuotų žodžių, bet ir ne ta reikšme vartojamas prieveiksmis pilnai, ir netaisyklingas junginys su galininku: buvo nusprendęs vesti, kai bus pilnai (=visiškai) apsirūpinęs; pasiūlė važiuoti į Škotiją rinkti dėvėtus drabužius (=rinkti dėvėtų drabužių).

Laidoje „Pasirinkę Lietuvą“, pasakojančioje imigrantų, tarp kurių yra dar nespėjusių išmokti lietuvių kalbos, istorijas, prireikė ir vertimo, o titruose neapsieita be skyrybos klaidų. Laidos rengėjai nepastebėjo ir kai kurių netaisyklingų junginių: treniruojant kūną ir šlifuojant judesius (=treniruodamas kūną ir šlifuodamas judesius) jaunuolis pajuto; vietoj to, jog bandytumėte sekti (=užuot bandę sekti) europiniu judėjimu, verčiau išliktumėte Europos Rytais.