Nauji „beprotiškai fantastiški“ valdančiųjų planai
Pyk­tis – blo­gas pa­ta­rė­jas, to­dėl prieš sės­da­mas ra­šy­ti šį teks­tą ra­mi­nau sa­ve ir ban­džiau nu­si­teik­ti nuo­sek­liam, pro­fe­sio­na­liai-ana­li­ti­niam to­nui. Ta­čiau ap­ta­riant nau­jau­sias val­dan­čių­jų Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ini­cia­ty­vas lik­ti šal­to, ra­cio­na­laus pro­to rė­muo­se yra itin su­nku, ypač kai ten­ka kal­bė­ti apie nu­te­kin­tą ren­gia­mą Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ną.

Tačiau prieš pereinant prie plano aptarimo norėtųsi parašyti kelis žodžius ir apie pačią situaciją, kurią irgi sunku apibūdinti kaip normalią. Turiu galvoje tai, kad šiame tekste bus aptariamas planas, kuris dar nėra oficialus bei, kaip teigiama, dar tik ruošiamas, o tai reiškia, kad galutiniai jo kontūrai gali būti kitokie. Kitaip sakant, galbūt šiame tekste kalbama apie tai, ką ir aptarinėti neverta. Tačiau žurnalistinė logika yra nenumaldoma – nutekintas „slaptas“ planas, o ypač – su tokiomis skandalingomis iniciatyvomis, yra pasmerktas atsidurti žiniasklaidos dėmesio centre.

Neatmetama galimybė, kad ir tarp Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovų yra tokių tylaus pasipriešinimo veikėjų, kurie skuba viešinti, pakartosiu, kvailas ir beprotiškas valdančiųjų iniciatyvas.

Todėl pirmiausiai verta pagalvoti, kam ir kodėl šis planas, kaip teigiama, buvo nutekintas? Čia yra keletas galimų variantų. Pirmiausiai, jau ankstesniuose tekstuose esu išsakęs versiją, kad valdantieji laikosi aiškios taktikos – jie įmeta į viešą diskursą informaciją apie, nepabijosiu to žodžio, pačias kvailiausias ir beprotiškas savo idėjas, o tada stebi visuomenės reakciją. Vyriausybės priemonių plano nutekinimas puikiausiai atitinka šią strategiją.

Žinoma, galimi ir kitokie variantai. Ironiška, tačiau visai neseniai „The New York Times“ publikavo anoniminį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos darbuotojo tekstą, kurio autorius teigė, jog tokie, kaip jis, priešinasi D. Trumpo iniciatyvoms, siekiant suvaldyti situaciją ir neleisti įvykti politinei katastrofai prie kurios veda dabartinio JAV prezidento politika. Todėl neatmetama galimybė, kad ir tarp Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovų yra tokių tylaus pasipriešinimo veikėjų, kurie skuba viešinti, pakartosiu, kvailas ir beprotiškas valdančiųjų iniciatyvas, kad joms laiku būtų užkirstas kelias.

Apie ką kalbama rengiamame Vyriausybės priemonių plane? Pirmiausiai, tampa aišku, jog dabartinė valdžia rengia drastišką intervenciją į ekonomiką. Galvojama stiprinti valstybės kontrolę kai kuriuose srityse. Ką gi, smagu matyti, kad valdantieji niekaip negali apsieiti be alkoholio... Tiksliau, be dėmesio šiai sferai – dabar kalba eina apie valstybinį monopolį prekybai alkoholiniais gėrimais. Tačiau tai yra ne vienintelė iniciatyva, kuri stiprintų valstybės vaidmenį laisvosios rinkos reguliavime – tarp nutekintų iniciatyvų yra ir iniciatyva leisti veikti gydymo įstaigose tik valstybinėms vaistinėms, taip pat eina kalba apie valstybinių turgaviečių steigimą, kas leistų labiau kontroliuoti prekiautojus ir jų produkcijos kainas.

Jeigu tikėti informacija iš nutekinto plano, vyriausybė renkasi rimbo ir meduolio taktikos. Rimbas skirtas didelėms prekybos tinklams (vos neparašiau „prakeiktiems kapitalistams“). Tuo tarpu aptrupėjusi meduolį planuojama numesti mažajam verslui.

Valdantieji akcentuoja socialinę tokių žingsnių reikšmę, tačiau praktika rodo, jog pernelyg didelis valstybės dalyvavimas ekonominiame gyvenime prie gero neveda. Lygiai taip pat paviešinti planai verčia kalbėti netgi ne apie ekonominio gyvenimo reguliavimą, o apie jo kontrolę.

Pasaulyje galima atrasti šalių su griežtai kontroliuojama ekonomika. Kaip pavyzdį galima paminėti nafta turtingą Venesuelą, kuri šiandien, po savo revoliucinių pokyčių, stovi ant ekonominės katastrofos (ir bado) slenksčio.

Savo planine ekonomika didžiavosi ir Sovietų Sąjunga. Jos eksperimentas, kuriuo dalyve ne savo noru buvo tapusi ir Lietuva, irgi iš esmės baigėsi ekonomine katastrofa.

Žinoma, Lietuvos atveju tam tikru saugikliu tampa narystė Europos Sąjungoje. Tai, kad mūsų šalis priklauso euro zonai leidžia nebijoti, jog sulauksime tūkstančius procentų siekiančią infliaciją, kaip minėtoje Venesueloje. Tiesa, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos talentų irgi nereikėtų nuvertinti. Galiausiai, jie yra ne vieninteliai ES, kas nori, vaizdžiai tariant, „riboti ir kontroliuoti“ esmines gyvenimo sferas. Vengrijos ir Lenkijos valdžių pavyzdžiai yra mums prieš akis.

Kas belieka? Ogi kaip visada – tikėtis, kad sveikas protas nugalės. Tačiau čia nėra jokių garantijų, nes Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga gana ciniškai žaidžia jausmais tų, kurie jaučiasi nuskriausti, ar tiki sąmokslo teorijomis apie „korporacijų suokalbį“. Sovietinė trauma, kai valstybė prisiimdavo sau visą atsakomybę už priimamus sprendimus, tačiau kartu atimdavo iš žmonių ir atitinkamas teises bei laisves, paliko Lietuvos visuomenėje gilų įspaudą. „Stiprios rankos“ ar „gero caro“, kuris viską sureguliuos, pataisys ir garantuos, politinis mitas vis dar lieka patrauklus daliai visuomenės. Tik tai, ko gero, paaiškina, kodėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iniciatyvos dar nesužlugdė šios partijos reitingų.

Viktoras Denisenko yra politikos apžvalgininkas, socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto lektorius