Mieli bičiuliai
Jė­zus Kris­tus, vi­sa­da toks mie­la­šir­din­gas, kar­tą ne­beiš­ken­tė: su­grie­bęs rim­bą iš­vi­jo pre­kiau­to­jus, ku­rie Je­ru­za­lės šven­to­vę bu­vo pa­ver­tę sa­vo pre­ky­vie­te.

Prekyvietė... Toks dabar prieškalėdinis pasaulis. Pinigas vietoj kelrodės Betliejaus žvaigždės. Išminčiai – Putinas, Trumpas ir dar kai kas iš Lietuvos dresuoja asilus, kuriuos apžergę ketina pasveikinti Vaikelį ir visus su Šv. Kalėdom.

O kas mums belieka? Laisvė šaipytis po žiburiuojančiom eglėm arba ašaras braukti.

Jeigu bus šalta, brūkštelkim ir nosį.

Pasidžiaukime, kad mūsų jau niekas nebetremia ten, kur dar šalčiau.

Gaudžiant Kalėdų varpams, su viltim pasitikim sugrįžtančią saulelę.