Lenkai ir lietuviai, nelaukdami „Brexit“, jau tepa slides iš Britanijos
„Lu­mi­nor“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Žy­gi­man­tas Mau­ri­cas pri­sta­to 6 fak­tus, ro­dan­čius, kad, li­kus vos ke­liems mė­ne­siams iki Bre­xit, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja tam­pa ne­pa­trauk­li mig­ran­tams iš Eu­ro­pos ša­lių.

„All I want for Christmas is EU“ – dainavo britai prieš Kalėdas. Tačiau Britanijoje gyvenantys lenkai, pagrįstai įtardami, kad Kalėdų Senelis vietoje Europos Sąjungos, gali atnešti kietąjį Brexit'ą, nieko nelaukdami tepė slides atgal į Lenkiją (o jiems pavymui – ir lietuviai į Lietuvą)... Kaip sakoma „All I want for Christmas is Poland & Lithuania“.

Keletas faktų:

1. 2018 metais iš Britanijos daugiau žmonių emigravo į ES8 (Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Lietuva, Latvija, Estija) valstybes, nei iš jų imigravo (pirmą kartą istorijoje).

2. Britanijos nacionalinio draudimo (National Insurance Number), kurį privalo turėti visi dirbantys užsieniečiai, registracijų skaičius per trejus metus* iš Lenkijos nukrito net 58%.

3. Lietuvių, norinčių dirbti Britanijoje, skaičius taip pat sumažėjo 40% (t.y. daugiau nei ES vidurkis – 33%).

4. Dėl didėjančio neapibrėžtumo, smukusio svaro kurso bei lėtėjančio ekonomikos augimo, bendras užsieniečių skaičius, norinčių dirbti Britanijoje, sumažėjo 24%. Išaugo tik Indijos ir Pakistano piliečių skaičius.

5. Taip pat krenta net norinčiųjų dirbti iš Rumunijos ir Bulgarijos skaičius (atitinkamai 17% ir 15%), kurie nuo 2014 metų pradėjo masiškai imigruoti į Britaniją ir pamažu pakeisti migrantus iš Lenkijos ir Lietuvos.

6. Norinčiųjų dirbti iš kaimyninės Airijos skaičius sumažėjo net 42% (atitinkamai, migracijos balansas tarp Airijos ir Britanijos tapo teigiamu nuo 2016 metų, tad Britanijos piliečiai/Britanijoje gyvenantys migrantai migruoja į Airiją).

Išvada: Jei pasitvirtins kietojo Brexit'o scenarijus, Britanija susidurs su dideliu darbo jėgos trūkumu, kas ženkliai sumažins šios šalies ekonominio augimo potencialą, bet, tikėtina, pakels darbo užmokestį vietos valiuta (dėl darbuotojų trūkumo), tad daliai vietos darbuotojų tai gali išeiti ir į naudą (ypač tose srityse, kurioje šiuo metu dominuoja migrantai). Migrantų iš ES šalių tai, deja, neprivilios dėl susilpnėjusio svaro kurso...