Laikytis bendrinės kalbos reikalavimų neišeina
Mu­zi­ki­nių kon­kur­sų, ku­riuo­se tiek pro­fe­sio­na­lai, tiek mė­gė­jai ga­li par­ody­ti sa­vo ta­len­tą ir var­žy­tis tar­pu­sa­vy­je, te­le­vi­zi­jo­je vis dau­gė­ja. Šį pa­va­sa­rį pra­dė­ti trans­liuo­ti dar du vi­siš­kai nau­ji pro­jek­tai – LRT te­le­vi­zi­jos „Dvi kar­tos“ ir LNK „Fi­na­lo ket­ver­tas“. Į juos at­krei­pė dė­me­sį ir Kal­bos ins­pek­ci­ja.

Laida „Dvi kartos“ patikėta Jurgitai Jurkutei-Širvaitei ir Giedriui Savickui – aktoriams, kuriuos LRT televizijos žiūrovai jau spėjo pamėgti kaip ankstesnių konkursų vedėjus. J. Jurkutei-Širvaitei skirtų komplimentų puokštę gali papildyti ir kalbininkai: ji kalba ir taisyklingai, sklandžiai, ir išraiškingai, o kai reikia pasakyti šmaikščiau, prisimena ir savo gimtąją tarmę. G. Savickas sunkiai įspraudžiamas į bet kokius, taip pat ir bendrinės kalbos, rėmus, taigi ne visas savo emocijas laidoje išreiškė taisyklingos sandaros žodžiais ir junginiais: Ką? Mes pralaiminėjam (=pralaimim; atsiliekam)?!; Nebuvo taip ir blogai, kad vien aštuntukus rašyt (=rašytumėt). Džiugu, kad tokių klaidų buvo nedaug.

J. Jurkutei-Širvaitei skirtų komplimentų puokštę gali papildyti ir kalbininkai: ji kalba ir taisyklingai, sklandžiai, ir išraiškingai.

„Finalinio ketverto“ vedėjai Rolandas Mackevičius ir Mantas Stonkus žiūrovams taip pat gerai pažįstami. Jų kalbos nuglaistyta tikrai nepavadinsi, bet reikalauti tokioje laidoje griežtai laikytis bendrinės kalbos reikalavimų taip pat neišeitų. Kaip iš dainos žodžių neišmesi, taip neišmesi ir žargono iš M. Stonkaus pokštų. Vis dėlto laidoje yra daug neutralaus teksto ir jame neturėtų būti neteiktinų vertinių, netaisyklingų žodžių junginių: stovi, kad gauti (=gautų) savo šansą; trys tūkstančiai žiūrovų jau prabalsavo (=balsavo; pabalsavo); turi praeiti (=pereiti; įveikti) visą šią teisėjų sieną; praeiti (=perlipti; įveikti) tokią tvorą kaip šitie teisėjai yra dar didesnė kliūtis; penkiasdešimt ant penkiasdešimt (=penkiasdešimt su penkiasdešimt; penkiasdešimt ir penkiasdešimt) pasiskirstę žiūrovų balsai; interneto pagalba (=internetu) mes išrinksime.

Ramunė Kanišauskaitė yra Valstybinės kalbos inspekcijos vyriausioji inspektorė