Ko nesupranta naujų partijų kūrėjai?
Kaip ir bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, nau­jie­na apie Sei­mo na­rės Auš­ri­nės Ar­mo­nai­tės bu­ria­mą nau­ją li­be­ra­lų par­ti­ją pa­si­ro­dė esan­ti ga­na trum­pa­lai­kė. Ir ne tik dėl to, kad ją ne­tru­kus už­go­žė svar­būs pa­sau­lio ir Lie­tu­vos įvy­kiai. 

Tiesiog mūsų šalyje pranešti apie naujos partijos steigimą yra lengva, o padaryti ją svarbią, neturint šešėlinių pinigų, neįmanoma.

Partijos, kurios neretai laikomos skęstančiais laivais, dėl biudžeto dotacijų toliau plūduriuoja, o naujos jėgos negali iškilti.

Naujai partijai atsirasti didelių pastangų nereikia. Ypač jeigu apie tokį siekį paskelbi per feisbuką. Pakanka kokio nors gražaus pareiškimo, kad kitos partijos daro blogus darbus ir kad reikia elgtis kitaip. Atsakas į tokį pareiškimą – keli šimtai „like“, ir nauja partija lyg ir yra. Net kai kritikuoji politinę jėgą, kurioje ilgą laiką veikei.

Kitas klausimas – ar naujos partijos atsiradimas bus pastebėtas, visų pirma, žiniasklaidos, o vėliau ir rinkėjų, juk dauguma partijų tik dėl rinkimų ir egzistuoja.

Tiek dėl Lietuvos socialdemokratų partijos, tiek dėl Liberalų sąjūdžio skilimo atsiradusi ar atsirasianti nauja politinė jėga negalėjo ir negalės skųstis viešojo dėmesio stoka. Bet atsakykime į klausimą, kodėl tuo procesu taip domimasi.

Atskilimą nuo savos partijos inicijavę politikai mano, kad toks jų žingsnis visuomenei yra svarbus, nes jie yra svarbūs Lietuvos politikoje asmenys.

Bet gali būti ir kitaip – žiniasklaidą, politikos apžvalgininkus, politologus ne mažiau domina iki tol buvusių įtakingų partijų, kurios po tokių skilimų ar atskilimų dažnai nusilpsta, likimas. Atsiranda daugiau erdvės kitoms politinėms jėgoms, o politiniame gyvenime daugiau ar mažiau persiskirsto rinkėjų simpatijos.

Šis aspektas neretai yra daug svarbesnis nei naujų darinių galima įtaka šalies politiniam gyvenimui ar nusilpusiųjų likimas. Juk politikoje žmones domina tik stiprūs žaidėjai. Kiti, kai skelbiami partijų reitingai, yra įvardijami tiesiog kaip „kitos partijos“.

Žiniasklaidą gali dominti ir nauja politinė jėga, jeigu su ja yra siejama kažkas neįprasta. Tai paaiškina, kodėl tiek daug dėmesio lydėjo Arūno Valinsko ir grupės draugų sprendimą iš masinės kultūros bei šou verslo ateiti į politiką, sukuriant savo politinį darinį.

Tokių reiškinių būna ir kitur Europoje, jei tradicinis politinis gyvenimas patiria krizę. Pavyzdžiui, „Penkių žvaigždučių“ judėjimas Italijoje, įkurtas komiko Beppe Grillo. Lietuvos politinis gyvenimas savo chaotiškumu vis labiau primena itališkąjį.

Žiniasklaidą dar gali dominti pikantiškos vienos ar kitos politikų grupės atskilimo nuo partijos detalės, asmeniniai tarpusavio santykiai, nesutarimai, emocijos skilusios partijos stovyklose. Lietuvos politikai dažnai lipa vienas kitam per galvas. Jei to nedarai, geriau į politiką neiti. Kitam duotas garbės žodis, susitarimas dirbti kartu pamirštami, kai tik įsipina svarbesni interesai – galimybė lipti karjeros laiptais arba pinigai.

Tokio požiūrio pamatai Lietuvoje buvo padėti dar Sąjūdžio metais, kai vieni galvojo apie bendrus siekius, o keli asmenys, šiandien dažnai tapatinami su Sąjūdžiu, bendražygius nustūmė į šoną. Tokia politika tampa šlykšti. Bet kai kam tai ir yra politika.

Kokie interesai dabar privertė taip išstumti buvusius bičiulius iš Liberalų sąjūdžio, žino tik jie patys. Ar tikrai jie turi gražius siekius ir negali jų įgyvendinti šioje partijoje, ar tik nusprendė palikti laivą, kuris, jų manymu, skęsta? O gal juos tam pastūmėjo buvę bendražygiai, taip atsikratydami konkurentų?

Ar tikrai jie turi gražius siekius ir negali jų įgyvendinti šioje partijoje, ar tik nusprendė palikti laivą, kuris, jų manymu, skęsta? O gal juos tam pastūmėjo buvę bendražygiai, taip atsikratydami konkurentų?

Žiniasklaidoje netrūko kai kurių politologų pasvarstymų, žadančių naujajai liberalų partijai gražią perspektyvą. Taip tvirtinantieji tėra apimti euforijos dėl naujojo politinio darinio atsiradimo. Jie, matyt, užmiršta įstatymų apibrėžtą Lietuvos politikos realybę, kurią patyrė tokie lietuviškos politikos mohikanai kaip „socialdarbiečių“ lyderis Gediminas Kirkilas.

Atskilusių nuo partijos asmenų grupė praranda teisę į biudžeto milijonus, jie lieka paliktiesiems. O pinigai Lietuvos politikoje lemia labai daug. Kai tai suvokė nuo socialdemokratų atskilę „socialdarbiečiai“, jie bandė situaciją taisyti, susiedami galimybę gauti paramą iš biudžeto su balsavimu dėl įsipareigojimų šalies gynybai. Bet šis žingsnis patyrė nesėkmę. G. Kirkilo vadovaujama partija liks be pinigų. Kaip, matyt, ir atskilusieji nuo liberalų.

Žinoma, kažkiek lėšų jie galės paieškoti įkūrę visuomeninius komitetus, ten sukaupiamų lėšų kontrolė mažesnė nei partijų, tačiau, vertinant bendrai, šių dienų Lietuvoje naujų partijų laukia liūdnas likimas. Iš jų iki šiol išliko tik tos, kurios turėjo šešėlinių pinigų.

Situacija tampa paradoksali: partijos, kurios neretai laikomos skęstančiais laivais, dėl biudžeto dotacijų toliau plūduriuoja, o naujos jėgos negali iškilti. Vegetuoti tenka ir seniai įkurtoms partijoms, jeigu jos neperžengia rinkimų barjero.

Alvydas Medalinskas yra Mykolo Romerio universiteto politologas