Kada pagaliau susitelksime į pagalbą šeimoms?
Pa­sė­tas ne­ri­mas dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo ne­pa­lie­ka abe­jin­gų. Skau­da vi­siems: įsi­bai­mi­nu­sioms šei­moms, vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bų dar­buo­to­jams, tu­rin­tiems už­ti­krin­ti vai­kų ap­sau­gą ir pa­slau­gų tei­ki­mą šei­moms, įsta­ty­mą pri­ėmu­siems po­li­ti­kams (taip, mes ir­gi žmo­nės, tu­rin­tys sa­vo šei­mas ir vai­kų). 

Tokiose situacijose neretai nebūna laimėtojų – silpsta ir visuomenės pasitikėjimas valstybės institucijomis, ir piliečių vienų kitais. Tokia situacija, jei ir naudinga, tai tikrai ne Lietuvai.

Todėl neigiamai vertinu bet kokias kolegų parlamentarų pastangas pasinaudoti susiklosčiusia padėtimi ne tvarių ir iš esmės pagalbos šeimoms ir vaikų apsaugos sistemą tobulinančių sprendimų paieškai, bet bandymams manipuliuoti žmonėmis ir iš to gauti siaurą asmeninę politinę naudą.

Po Lietuvą sukrėtusių tragedijų Seime priimtas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, nors ir pavėluotas, buvo svarbus Lietuvos žingsnis į daug saugesnę aplinką mūsų vaikams. Tąkart sutarėme, jog atėjo laikas aiškiai deklaruoti, kad jokia smurto forma negali būti toleruojama. Sprendimo priėmimo kelias nebuvo lengvas, bet gyvybiškai būtinas mūsų visuomenei ir saugesnei Lietuvos vaikų ateičiai. Tačiau šiandien, po įstatymo įsigaliojimo nepraėjus nė pusės metų, matome įsibauginusias ir savo vaikus prarasti bijančias šeimas, suabejojusias priimto sprendimo reikalingumu, ir šias abejones bei baimes kurstančius politikus, siūlančius sukti radikaliu – smurtą prieš vaikus toleruojančiu keliu. Tokiems sprendimams niekada negalėsiu pritarti.

Dėl visuomenėje kilusio susirūpinimo ir nuogąstavimų, kuriuos sukėlė konkreti Kručinskų šeimos istorija, atsakomybė tenka Vyriausybei. Laiku nesureagavus ir viešai nepaaiškinus šio atvejo aplinkybių, visuomenėje atsirado terpė įvairiausioms interpretacijoms. Būtent čia matau didelę Vyriausybės klaidą, kad visuomenė nebuvo tinkamai ir laiku supažindinta su naujai priimto įstatymo įvedamais pokyčiais.

Matau didelę Vyriausybės klaidą, kad visuomenė nebuvo tinkamai ir laiku supažindinta su naujai priimto įstatymo įvedamais pokyčiais.

Šiandien dalyvaudama diskusijose dėl įstatymo tobulinimo reikalingumo bendrauju su ekspertais, nevyriausybinių organizacijų bei institucijų atstovais. Daug žmonių turi labai skirtingas nuomones ką, kaip ir kodėl reikėtų keisti ir ar apskritai reikėtų keisti. Tačiau dėl vieno sutaria beveik visi – sklandus vaiko teisių apsaugos reformos įgyvendinimas neatleistinai stringa. Vyriausybės rengti poįstatyminiai aktai buvo skuboti ir nekokybiški. Reformai nebuvo tinkamai pasirengta.

Nors įstatymo priėmimo metu buvo daug ir gražiai kalbėta apie visapusiškos pagalbos kiekvienai to stokojančiai šeimai užtikrinimą, socialinės apsaugos ir darbo ministras iki šiol nėra patvirtinęs bazinių paslaugų šeimai paketo, kuris turėtų užtikrinti kokybišką ir veiksmingą prevencinę pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms. Kitų metų biudžete taip pat nėra užtikrintas visas joms įgyvendinti reikalingas finansavimas.

Laiko, finansinių išteklių ir politinės valios pritrūko ne tik visuomenės švietimui, bet ir sklandžiam, užtikrintam įstatymo įgyvendinimui. Skubotai buvo priimami teisės aktai, tvirtinamos įvairios tvarkos bei metodikos, su jų taikymu susipažinti specialistams neliko laiko. Pačių specialistų atranka taip pat vykdyta paskubomis, neužtikrintas tinkamas jų parengimas, neįtvirtintos tokiam atsakingam darbui būtinos specialiosios kompetencijos. Dar ir dabar nėra pakankamai šių specialistų, o po kilusios pasipiktinimo jų darbu bangos pritraukti norinčiųjų bus dar sudėtingiau.

TS-LKD visada nuosekliai pasisakė tiek už palankią šeimoms praktinę politiką, tiek už saugią aplinką vaikams. Matydamas susiklosčiusią situaciją TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis pakvietė Saulių Skvernelį į konstruktyvų ir geranorišką pasitarimą, kaip kartu galėtume rasti sprendimų, padedančių šeimoms, ir pasipriešinti smurto prieš vaikus įteisinimui. Užtikrinkime, kad reali pagalba šeimoms ir vaikų saugumui, o ne emocijos bei pigus politikavimas, imtų viršų.

Monika Navickienė yra TS-LKD frakcijos narė