Diskutuojantis laidos vedėjas neišvengia kalbos klaidų
Te­le­vi­zi­jo­je nie­ka­da ne­bu­vo tiek daug kul­tū­ros lai­dų, kiek da­bar jų yra at­nau­jin­ta­me ka­na­le „LRT plius“. Kai ku­rių iš jų kal­bą me­tų pa­bai­go­je ti­kri­no Kal­bos ins­pek­ci­ja. Žiū­rė­ta po­pu­lia­ria­jai mu­zi­kai skir­ta lai­da „Gar­siau“, ki­nui – „Už kad­ro“, „Is­to­ri­jos pe­ri­me­trai“ ir „Daik­tų is­to­ri­jos“.

Visų šių laidų vedėjai – Raminta Naujanytė-Bjelle, Arnoldas Eisimantas, Rimas Bružas ir Saulius Pilinkus – turintys ką pasakyti ir keliais įžanginiais sakiniais neapsiribojantys savo sričių žinovai. Tikėtina, kad laisvai kalbantis, diskutuojantis laidos vedėjas ir kalbos klaidų gali padaryti daugiau.

Suprantamas dažno laidos vedėjo noras į pasakojimą įterpti ir vieną kitą žodį, jau dvelkiantį praeitimi. Vienas tokių – būdvardis tūlas. Pats žodis tikrai tinkamas, tik neretai vartojamas nežinant reikšmės. Netaisyklingai jis pavartotas ir šįkart: savininkas – tūlas (=toks) Vunderlichtas. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ tūlas teikiamas tik reikšmėmis „dažnas, ne vienas“, bet ne „toks, kažkoks, vienas“. Neteiktinas ir kitoje laidoje kalbant apie eksponato būklę pavartotas daiktavardis stovis: neblogas stovis (=nebloga būklė).

Jų kuriamos dainos dabar skamba aštuoniasdešimtųjų stiliuje (=devintojo dešimtmečio stiliumi) – šiame laidoje nuskambėjusiame sakinyje yra net dvi istorikų, muzikologų dažnai daromos gramatikos klaidos – netaisyklingai įvardytas dešimtmetis ir neteiktinas vietininkas. Pastebėtas ir kitas sustabarėjęs veiksmo būdą reiškiantis vietininkas pagrinde: jūs pagrinde (=iš esmės) rėmėtės profesoriaus knyga.

Ir kultūros laidose neapsieita be būvio įnagininko ir junginių su padalyviu: dar svarbesniais (=svarbesni) tapo momentai; gamtai tampant itin reikšminga (=reikšmingai); laukiant (=laukdami) pašnekovės pradėkime; važiuojant (=važiuodami) iš Jurbarko mes buvom sustoję.

Ramunė Kanišauskaitė yra Valstybinės kalbos inspekcijos vyriausioji inspektorė