5 patarimai, jei ateis ekonominė krizė
Man pa­tin­ka toks po­sa­kis, kad ge­ras in­ves­tuo­to­jas ži­no, kad ka­da nors at­eis kri­zė ir jai ruo­šia­si. Ne toks ge­ras in­ves­tuo­to­jas ban­do nu­spė­ti, ka­da ši kri­zė at­eis, o blo­gas in­ves­tuo­to­jas kri­zei vi­sai ne­si­ruo­šia. 

Aš savo profesinę praktiką advokatūros sistemoje pradėjau lygiai prieš 10 metų – 2009 metų pradžioje. Taigi, mano profesinės praktikos pradžia sutapo su pačiu juodžiausiu kriziniu periodu, todėl praeitą krizę atsimenu puikiai, kaip ir gerai atsimenu, kokių didžiulių problemų tiek įmonėms, tiek žmonėms ši krizė sukėlė. Dabar daugelis jau šią krizę yra pamiršę, o jaunimas gal ir net nelabai atsimena. Tačiau dabar vis pasigirsta įvairių balsų, kurie krizę prognozuoja jau ne už kalnų. Nesiimčiau spręsti, kada ta krizė gali pasirodyti, tačiau kai ji pasirodys, ji gali būti labai rimta. Todėl jai reikėtų ruoštis.

Visais įmanomais būdais siekti bankui nesuteikti pagrindo būsto paskolos sutarties nutraukti prieš terminą dėl jūsų kaltės, kadangi didieji nuostoliai prasidės tuo atveju, jei sutartis bus nutraukta

Savo profesinės praktikos pradžioje, kuri, kaip minėjau, buvo per patį krizės įkarštį, teko atstovauti ne vieną ir ne kelis banko skolininkus, kurių būsto paskolas bankai buvo jau nutraukę ir pradėję priverstinį paskolos išieškojimą, todėl puikiai žinau, kokių finansiškai sunkių padarinių gali sukelti nutraukta būsto paskola su banku. Kadangi tarp mano skaitytojų, spėju, yra nemažai tokių, kurie turi galiojančių būsto paskolų sutarčių, pabandysiu duoti kelis patarimus, kurie gal būt pravers tuo atveju, jei kils krizė ir kurie gal būt padės išlaviruoti per krizę be didelių finansinių nuostolių.

Trumpai tariant, jei kils krizė ir jei dėl to sumažės jūsų pajamos bei susidursite su sunkumais dengti būsto paskolos įmokas, jūsų pirminis ir pagrindinis tikslas turi būti išsaugoti galiojančią būsto paskolos sutartį su banku, t.y. visais įmanomais būdais siekti bankui nesuteikti pagrindo būsto paskolos sutarties nutraukti prieš terminą dėl jūsų kaltės, kadangi didieji nuostoliai prasidės tuo atveju, jei sutartis bus nutraukta.

Pirmasis patarimas būtų toks, kad roges ruošk vasarą. Arba ruoškis krizei tuo metu, kai dar jos nėra, pvz., šiuo metu. Dabartinės būsto paskolų sutartys numato galimybę nemokamai grąžinti visą ar dalį būsto paskolos palūkanų keitimo dieną, t.y. bent kelis kartus per metus. Šia galimybe reikėtų naudotis. Visų pirma dėl to, kad mažesnis būsto paskolos likutis suteiks jums didesnę manevro galimybę, visų antra, išankstinis dalies būsto paskolos grąžinimas prieš terminą suteiks jums didesnes derybines galimybes su banku sunkiais laikais bei susiaurins banko galimybes nutraukti su jumis paskolos sutartį, jei vėluosit su įmokomis.

Antrasis patarimas būtų tuo atveju, jei krizė jau prasidėjo ir jei, neduok Dieve, praradot darbą arba atlyginimas ženkliai sumažėjo bei jau susiduriat su problemomis dengiant kasmėnesines būsto paskolos įmokas. Tokiu atveju pats blogiausias elgesys būtų tuo atveju, jei nuspręstumėt nuo banko slėptis. Iš esmės, šią klaidą buvo padarę beveik visi mano klientai, susidūrę su šia problema, gal tik išskyrus vieną. Kai vėluojat su įmokomis, slėptis nuo banko atrodo pats patogiausias būdas, tačiau, įkišus galvą į smėlį, problemos ne tik kad nedings, bet dar ir sustiprės. Ką reikėtų žinoti, kad ir pačiam bankui nutraukti paskolos sutartį su jumis bei paleisti hipoteka įkeistą butą ar namą iš varžytinių yra mažiausiai priimtinas variantas, kuris pačiam bankui sukels ar gali sukelti nuostolių (dėl specialiųjų atidėjinių formavimo, kt.). Tačiau bankas tikrai bus priverstas tą padaryti, jei įmokų nemokėsit ir nuo banko slapstysitės, t.y. nekelsit telefono į banko skambučius, neatsakysit ar nepriiminėsit banko siunčiamų laiškų, kt. Tuo labiau, kad Civilinis kodeksas nustato prievolės šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis vykdant sutartį. Jei vėluosit su įmokomis ir dar slapstysitės nuo banko, tai bus laikoma ne tik jūsų pareigos mokėti įmokas pažeidimu, bet dar ir pareigos bendradarbiauti pažeidimu, kas dar labiau palengvins banko galimybes su jumis nutraukti paskolos sutartį.

Pats blogiausias elgesys būtų tuo atveju, jei nuspręstumėt nuo banko slėptis.

Taigi, jei jau susiduriate su finansinėmis problemomis, reikia nedelsiant kreiptis į banką su pasiūlymais / prašymais, kaip tą problemą reikėtų spręsti. Galite prašyti kredito įmokų atostogų. Jei nesate dar labai stipriai pradelsę su mokėjimais, bankas greičiausiai jas suteiks. Galite prašyti išdėstyti kredito grąžinimo įmokas per ilgesnį laikotarpį (jei paskolą ėmėte dar ne maksimaliam laikotarpiui), galite prašyti pakeisti įmokų grąžinimo būdą iš linijinio (jei tokį turėjote) į anuitetą, tuomet mėnesinė įmoka sumažės.

Trečiasis patarimas yra visą komunikaciją su banku tokiais atvejais vesti raštu. Tiek teikti pasiūlymus bankui raštu, tiek ir reikalauti, kad bankas atsakymus į jūsų pasiūlymus taip pat pateiktų raštu. Nes mano praktikoje yra buvę nemažai tokių atvejų, kai banko darbuotojai klientams pasako vieną, o pats bankas pasielgia visiškai kitaip. Jei vesit su banku komunikaciją raštu, turėsit rašytinius įrodymus tiek apie tai, kad su banku bendradarbiavote, tiek ir apie konkrečius banko pasiūlymus ar atsakymus į jūsų pasiūlymus, kurie bus patikimi įrodymai teisme, jei jo prireiks.

Ketvirtasis patarimas būtų tuo atveju, jei jau viską išbandėte, bet vis tiek neturite pakankamai pinigų, kad dengtumėte pilnai mėnesines įmokas, tačiau norite išsaugoti tą turtą, kurį už paskolą pirkote ir matote galimybių atkurti savo mokumą netolimoje ateityje. Tokiu atveju, kaip jau minėjau, jūsų pagrindinis tikslas turėtų būti išsaugoti galiojančią ir nenutrauktą kredito sutartį su jumis. Bankas turės teisę nutraukti kredito sutartį su jumis tuo atveju, jei jūs pažeidžiate kredito sutartį ir toks pažeidimas yra esminis sutarties pažeidimas.

O kas yra esminis sutarties pažeidimas? O tai jau yra vertinamasis kriterijus, kuris konstatuojamas tuomet, kai nukentėjusioji šalis iš esmės negauna to, ką tikėjosi gauti, sudarydama sutartį. Pavyzdžiui, jei nebus jokių kredito įmokų mokėjimų už kokius 6 mėnesius, tai jau beveik bus garantuotas esminis sutarties pažeidimas, kuriam esant bankas turės teisę nutraukti sutartį su jumis. Todėl, siekiant to išvengti, niekuomet visiškai nenutraukite kredito įmokų mokėjimų. Jei jūsų mėnesinė įmoka yra, tarkime, 400 EUR, mokėkite bent jau po kokį 100 EUR per mėnesį. Tuomet bankas bus labai piktas, skaičiuos delspinigius nuo jūsų laiku negrąžintos sumos, tačiau banko galimybės nutraukti nutraukti sutartį, jei kas mėnesį bent kažkokias įmokas darysite, bus ženkliai apribotos, kadangi kažkokias kasmėnesines įmokas darote, vadinasi, bankui sunkiau bus įrodyti, kad jūsų sutarties pažeidimas yra esminis sutarties pažeidimas, dėl kurio bankas turėtų galimybę su jumis sutartį nutraukti. Tai problemos amžinai neišspręs, tačiau kokį pusmetį laiko jums gali suteikti.

Penktasis patarimas būtų tuo atveju, jei jau kokį pusmetį kredito įmokų nemokėjote ir gaunate iš banko pranešimą apie nutrauktą sutartį su jumis bei banko reikalavimą iš karto grąžinti visą banko suteiktos paskolos likutį. Tokiu atveju reikalai tampa jau labai rimti ir nuo dabar laikas pradeda eiti jau nebe jūsų naudai. Jei visiškai nieko bankui nemokėjote kokį pusmetį, vadinasi, tikimybė teisminiu keliu pripažinti banko atliktą vienašalį sutarties nutraukimą su jumis neteisėtu yra visiškai minimali, todėl geriau to net nebandyti. Jei įkeitimo objektas yra geras ir jo vertė ženkliai viršija paskolos likutį, galite bandyti paskolą refinansuoti. Tačiau reikėtų suprasti, kad, kadangi nevykdėte įsipareigojimų vienam bankui ir dėl to bankas su jumis jau nutraukė kredito sutartį, svajonių skolininkas kredito įstaigoms jūs jau nebesate. Iš kito banko refinansavimo, greičiausiai, negausite, kažkiek vilties, gal būt, teiktų kredito unijos, kurios pačios skolinasi labai brangiai, todėl, atitinkamai, yra priverstos toleruoti gerokai aukštesnę kreditavimo riziką, nei bankai. Todėl gali būti, kad kažkuriai vienai kredito unijai jūsų kreditavimas, jei turite gerą įkeitimo objektą, pasirodys priimtinas pagal jos kredito rizikos vertinimo normatyvus. Tačiau šansų, aišku, irgi nėra daug.

Jei tempiate laiką ir bankui negrąžinate paskolos likučio, vien per pirmą pusmetį po paskolos sutarties nutraukimo jūsų skola bankui išaugs nuo 100 tūkst. EUR iki 110 tūkst. EUR.

Jei galimybę refinansuoti paskolą jau išbandėte ir nepasisekė, didžiausią klaidą, kurią tokiu atveju galite padaryti, yra tikėtis vis dar išsaugoti už paskolą nusipirktą butą bei bandyti tempti laiką, kadangi, kaip jau minėjau, laikas eina nebe jų naudai ir banko taikomos netesybos, skaičiuojamos palūkanos bei vykdymo išlaidos jus paprasčiausiai paskandins. Žiūrėkite, paprastas pavyzdys: jei turite 100 tūkst. EUR paskolos likutį su 400 EUR mėnesine įmoka, tai, jei praleidžiate eilinę mėnesinę įmoką, bankas skaičiuos delspinigius, kurių dydis šiuo metu yra 0,05 proc. už dieną. Praleidus tik vieną eilinę įmoką, tas nėra labai baisu, kadangi delspinigių dydis, juos skaičiuojant nuo 400 EUR, už dieną tokiu atveju sudarytų 20 centų arba 6 EUR per mėnesį. Tačiau jei jau bankas su jumis nutraukė kredito sutartį ir jūs bankui negrąžinot visos kredito sumos likučio, bankas tuos delspinigius jau pradės skaičiuoti nebe nuo 400 EUR, o nuo 100 tūkst. EUR, kas reiškia jau 50 EUR delspinigių per dieną. Kadangi delspinigius galima skaičiuoti už 180 dienų, vadinasi, per šį laikotarpį, jums negrąžinant bankui paskolos likučio, bankas per pusmetį jums priskaičiuotų iš viso 9000 EUR delspinigių. Pridėkim ant viršaus tas pačias palūkanas, kurios buvo numatytos sutarty, gausite dar vieną papildomą tūkstantį, taigi, jei tempiate laiką ir bankui negrąžinate paskolos likučio, vien per pirmą pusmetį po paskolos sutarties nutraukimo jūsų skola bankui išaugs nuo 100 tūkst. EUR iki 110 tūkst. EUR. Ir čia tik per pusmetį.

Po šio pusmečio, kuriam pasibaigus, bankas delspinigių jau nebegali skaičiuoti, bankas ir toliau skaičiuos jums palūkanas pagal sutartį, o taip pat, ant viršaus visos šios sumos, gali pradėti skaičiuoti dar ir 5 proc. metinių kompensuojamųjų palūkanų. Pridėkite dar antstolio išlaidas, pridėkite dar tai, kad antstolis, pardavinėdamas jūsų bankui įkeistą turtą iš varžytinių, jo pradinę kainą iš pirmųjų varžytinių nustatys 80 proc. jo rinkos vertės (jei prireiks antrųjų, pradinė kaina kris iki 60 proc.) ir gausite rezultatą, kad, po tokio proceso pabaigos jūsų skola bankui, net ir pardavus įkeistą turtą, greičiausiai nebus iki galo padengta.

Kad tokio rezultato būtų išvengta, vos tik gaunate banko pranešimą apie paskolos sutarties nutraukimą, nedelsiant reikėtų pradėti pardavinėti įkeistą turtą, kurį reikėtų stengtis parduoti kiek įmanoma greičiau. Kad ir kokią nuolaidą pritaikysit potencialiam tokio turto pirkėjui, jos dydis, greičiausiai, bus gerokai mažesnis, nei jūsų potencialiai galimi patirti nuostoliai, jei viso proceso pabaigoje jūsų turtą parduos antstolis.

Tai tiek būtų tam kartui, tikiuosi, kad nei vienam neteks mano aukščiau išdėstytais patarimais pasinaudoti.

Dominykas Vanhara – advokatas. Šis komentaras pirmą kartą publikuotas 2019 m. sausio 9 d. Dominyko Vanharo asmeninėje „Facebook“ paskyroje.