„Baltojoj meškoj“ kalintis Olegas Sencovas yra vertas Sacharovo premijos
Ole­gas Sen­co­vas yra žmo­gus, ku­ris ko­vo­jo už Ukrai­nos ir Kry­mo, o da­bar – už dau­giau nei 70 Ru­si­jo­je ir oku­puo­ta­me Kry­me esan­čių po­li­ti­nių ka­li­nių – Ukrai­nos pi­lie­čių – lais­vę. Ole­gas yra žmo­gus, ku­ris už tą lais­vę ko­vo­ja pats įka­lin­tas Si­bi­ro šiau­rė­je, ka­lė­ji­me „Bal­to­ji meš­ka“.

Olegas yra žmogus, kurio Putino režimas bijo taip, kad ne tik sufabrikavo kaltinimus, nuteisė 20 metų ir atėmė Ukrainos pilietybę, bet ir uždarė jį už poliarinio rato, per 4 tūkstančius kilometrų nuo Maskvos.

Nedvejodamas pateikiau O. Sencovo, ukrainiečių režisieriaus ir aktyvaus Maidano dalyvio, kandidatūrą šiųmetei Europos Parlamento Sacharovo premijai. Esu tikras, kad kolegos Europos politikai parems iniciatyvą, nors šios garbingos premijos, kaip įprasminimo kovos už laisvę ir žmogaus teises, vertų kandidatų tikrai yra ne vienas.

Bet Olego pripažinimas svarbus, nes pasiųstų žinią ne tik Putino režimui, bet ir pasauliui, kuriame šiais laikais taip greitai viskas pasimiršta. Olego laukia šeima, du vaikai. Prieš ketverius metus, veždamas maistą į Krymą žalių žmogeliukų apsuptiems Ukrainos kariškiams Olegas negalvojo, kad „baltoji meška“ susiras jį gimtinėje, prie Juodosios jūros.

Sacharovo premija Olegui Sencovui primintų pasauliui, kad Krymas buvo ir turi likti nepriklausomos Ukrainos dalimi, kad Rusijoje yra ne vienas ir ne du, o šimtai politinių kalinių – Ukrainos ir pačios Rusijos piliečių. Olegas Sencovas yra sąžinės kalinys, koks kažkada buvo ir disidentas Andrejus Sacharovas.

Petras Auštrevičius yra Europos Parlamento narys, liberalų ALDE frakcijos EP narys, EP Užsienio reikalų komiteto narys