Šnipas, kuris išgyveno: Olego Gordijevskio istorija
1985 me­tų ge­gu­žės 19 die­ną pul­ki­nin­kas Ole­gas Gor­di­jevs­kis įėjo į dau­gia­bu­tį na­mą Mask­vos Le­ni­no pros­pek­te. Laip­ti­nė­je, ku­rio­je gy­ve­no, pul­ki­nin­kas įli­po į lif­tą ir pa­ki­lo į sa­vo bu­tą. Kaip nau­jai pa­skir­tas KGB Lon­do­no sky­riaus va­do­vas, jis jau se­no­kai ne­bu­vo na­muo­se, sa­vo kny­go­je „The Spy and the Trai­tor: The Grea­test Es­pio­na­ge Sto­ry of the Cold War“ ra­šo Be­nas Ma­cin­ty­re'as. 

Grįžus iš Londono Maskva visada atrodydavo pilka ir nyki, bet O. Gordijevskio galvoje sukosi kitos mintys, todėl jis to nė nepastebėjo. Visada atletiškas ir pasitikintis savimi šį kartą jis drebėjo, KGB šnipą krėtė nervinis drebulys, jis nerimavo.

O. Gordijevskis atrakino savo buto duris, bet jos neatsidarė, paaiškėjo, kad buvo užrakinta dar viena spyna, kurios jis niekada nerakindavo. Tam buvo vienintelis paaiškinimas – kažkas buvo jo namuose ir išeidamas per klaidą užrakino visas spynas. O. Gordijevskis žinojo – KGB jį seka.

O. Gordijevskį galima laikyti vienu svarbiausių šnipų nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Gimęs ir užaugęs KGB prieglobstyje, jis perdavinėjo KGB paslaptis Didžiosios Britanijos saugumo tarnybai MI6. Pulkininkas buvo užverbuotas 1974 metais Kopenhagoje ir nuo to laiko išdavinėjo svarbias Maskvos paslaptis Londonui.

Ne kas kitas, o O. Gordijevskis perspėjo Margaret Thatcher ir Ronaldą Reiganą apie sovietinių lyderių paranoją, silpnumą ir sąstingį paskutiniaisiais Šaltojo karo metais. Pasak ką tik knygynų lentynas pasiekusios knygos „The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War“, „pasaulinis šnipų panteonas – mažas ir išrankus“, o O. Gordijevskis priklausė šio šnipų panteono viršūnėlėms. Šio šnipo gyvenimas vertas romano ir jau ne vienas romanas buvo apie jį parašytas.

Žmogus, buvęs aukštu KGB pulkininku ir tėvynės išdaviku, gimė 1938 metais KGB pulkininko šeimoje, jis, kaip ir tėvas, nutarė dirbti KGB ne tik todėl, kad manė šią profesiją esant įdomią, bet ir todėl, kad tai garantavo užsienio keliones ir nuotykius. O. Gordijevskis karjerą darė greitai ir sklandžiai, septintojo dešimtmečio viduryje jis jau dirbo Kopenhagoje.

Šis miestas buvo visiškai kitoks nei Maskva, O. Gordijevskis galėjo mėgautis klasikine muzika ir geromis knygomis dar aistringiau. Miestas buvo laisvas, todėl O. Gordijevskis savo žmonai parnešdavo net gėjų pornografijos leidinių, o ši stebėdavosi, kad tokie dalykai yra leidžiami. Ir tada įvyko tai, kas pakeitė O. Gordijevskio nuomonę apie jo tėvynę visam laikui – 1968 metais išaušo Prahos pavasaris, kurį numalšino sovietų tankai.

Žinodamas, kad danų specialiosios tarnybos klausosi jo telefono O. Gordijevskis paskambino savo žmonai ir iškoneveikė Sovietų Sąjungą. Ši žinia po kurio laiko pasiekė britų specialiąsias tarnybas ir 1974 metais aukštas anglas ir MI6 agentas pakvietė O. Gordijevskį pietų. Nuo to momento KGB šnipas ėmė gyventi dvigubą gyvenimą. Tiesa, pasak jo paties, jis tai darė ne dėl pinigų, o dėl ideologinių įsitikinimų, nusivylimo savo valstybe ir jos politine sistema.

Britų slaptajai tarnybai MI6 O. Gordijevskis buvo neįsivaizduojamo dydžio laimikis. Šis KGB agentas sparčiai darė karjerą, o tai reiškė – žinojo daug Sovietų Sąjungos paslapčių ir galėjo jomis pasidalyti. Viena tokių paslapčių – britai dirbę sovietų slaptosioms tarnyboms, tokie, kaip žurnalistas Richardas Gottas, profesinių sąjungų lyderis Jackas Jones‘as ar leiboristas Michael‘s Footas.

Pasak O. Gordijevskio, M. Footas dvidešimt metų „maloniai bendravo“ su KGB. Tai buvo ne tik neformalūs pietūs ar pasikalbėjimai, bet ir grynųjų pinigų pakišos, kurios buvo naudojamos kairiųjų pažiūrų žurnalo „Tribune“ leidybai.

Olegas Gordijevskis. Wikimedia. org nuotrauka

Tiesa, O. Gordijevskio vertė buvo kur kas didesnė, Vakarams jis atskleidė ne tik faktines Sovietų Sąjungos paslaptis, bet ir sovietinių vadų baimes bei neurozes. Viena tokių baimių, kuri nustebino Vakarų pasaulio lyderius, buvo sovietų nerimas, kad NATO ruošiasi juos pulti panaudodami branduolinius ginklus.

Ši baimė buvo tokia didelė, kad Sovietų Sąjungos lyderiai manė, jog britų premjerė ir JAV prezidentas NATO pratybas naudoja, kaip priedangą Trečiojo pasaulinio karo pradžiai.

Kai šios žinios pasiekė Londoną ir Vašingtoną pirmą kartą buvo suvokta, kokia silpna, išsigandusi ir paranojiška yra Sovietų Sąjunga. Naudodamiesi O. Gordijevskio informacija britai ir amerikiečiai ir toliau aktyviai spaudė Sovietų Sąjungą į kampą.

O. Gordijevskis, pasak Beno Macintyre‘o, yra vienas drąsiausių ir vienišiausių žmonių, kurį jis pažįsta. Jo šnipinėjimo, pabėgimo ir meilės istorijos – aštrios ir skaudžios, bet tuo pačiu – vertos ne vienos knygos.

Dabar buvęs šnipas gyvena vienišas ir užsidaręs Anglijoje, jį nuolatos prižiūri MI6 agentai, jis retai išeina iš savo namų, o mirties nuosprendis, kurį jam pasirašė sovietai – dar galioja.

Bus daugiau