Rasti partizano Albino Ivanausko palaikai
Vil­niu­je, Naš­lai­čių ka­pi­nė­se An­ta­kal­ny­je, ar­cheo­lo­gai ra­do par­ti­za­no Al­bi­no Iva­naus­ko pa­lai­kus. Jie ap­tik­ti ša­lia bir­že­lį ras­tų par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko– Va­na­go pa­lai­kų, pra­ne­šė LNK. 

Pasak televizijos, laboratorija patvirtino 1957-aisiais KGB kalėjime sušaudyto A. Ivanausko palaikų autentiškumą, nuo A. Ramanausko-Vanago palaikų juos skyrusi viena kapavietė.

„Turime naujų rezultatų (...) Užklausą davėme teismo medicinos tarnybai, prašėme pasiskubinti su šiuo atveju“, – televizijai teigė VU archeologas Gintautas Vėlius.

Partizanas buvo sušaudytas toje pačioje kameroje kaip ir A. Ramanauskas-Vanagas, bet dviem mėnesiais anksčiau.

Su sovietų okupacija kovojusių Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago palaikai rasti birželį, jų autentiškumas nustatytas atlikus teismo antropologinę analizę, kaukolės ir asmens fotografijų sugretinimus bei DNR tyrimus, tuomet BNS patvirtino Vilniaus universiteto atstovai.

Pasak tyrėjų, tose pačiose kapinėse turėtų būti užkasta ir daugiau garsių Lietuvos partizanų, tarp jų – Pranciškaus Prūsai čio-Lapės, Juozo Streikaus-Stumbro ir kitų palaikai. Tikėtina, kad čia gali būti aptikta ir Antano Kraujelio-Siaubūno, paskutinio Aukštaitijos partizano, kapavietė.