Prieš ketvirtį amžiaus iš Lietuvos išvestas paskutinis Rusijos tankas
Pa­sku­ti­nis Ru­si­jos tan­kas iš Lie­tu­vos bu­vo iš­ves­tas prieš ket­vir­tį am­žiaus, 1993 me­tais.

Lietuvos valstybei 1990 metų kovo 11 atkūrus Nepriklausomybę anuomet Sovietų Sąjungos, vėliau Rusijos kariuomenės daliniai iš čia trauktis pernelyg neskubėjo.

1991 metų sausį Sovietų Sąjungos kariniai vienetai pamėgino palaužti Lietuvos žmonių valią ir vėl pajungti mažiau nei metus nepriklausoma buvusią valstybę, tačiau Lietuvos piliečiai tam sėkmingai pasipriešino. Sausio mėnesio įvykiai pareikalavo net 14 žmonių gyvybių.

1992 metais žlugus Sovietų Sąjungai Lietuvoje likę jos daliniai pateko į Rusijos jurisdikciją. Tais pačiais metais buvo patvirtintas kariuomenės išvedimo planas, pradėtas vykdyti rugsėjo 8 dieną.

Rusijos armijos dalinių išvedimas vyko keturiais etapais.

Vis dėlto Rusijos vyriausybė bandė spausti Lietuvą ir apeidinėti susitarimą, tačiau Lietuvos principinė pozicija lėmė tai, kad po metų, 1993 metų rugpjūčio 31 dieną vakare Lietuvos sieną kirto pasakutinis Rusijos tankas.