Pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas – 1863 m. sukilimo dalyvis
2019 m. sau­sio 31 d. 17 val. LMA Vrub­levs­kių bib­lio­te­ko­je, Žy­gi­man­tų g. 1, vyks su­si­ti­ki­mas su fo­tog­ra­fi­jos is­to­ri­ku Dai­niu­mi Ju­ne­vi­čiu­mi ir is­to­ri­ku dr. Da­riu­mi Sta­liū­nu. Ren­gi­nio me­tu bus pri­sta­ty­ta D. Ju­ne­vi­čiaus stu­di­ja apie iki šiol ma­žai ži­no­mą fo­tog­ra­fą Ab­do­ną Kor­zo­ną (g. 1824 m. Pa­šal­tuo­nio dva­re ne­to­li Tau­ra­gės – m. po 1874 m. Troic­ke Oren­bur­go gu­ber­ni­jo­je).

Vilniuje nuo 1859 m. iki 1863 m. balandžio mėn. veikusioje šio fotografo studijoje nusifotografavo šimtai jo amžininkų, tačiau didžiausias fotografo nuopelnas Lietuvos kultūrai yra jo padarytos pirmosios Lietuvoje nuotraukos už studijos sienų. Korzonas taip pat yra stereoskopinės fotografijos pradininkas Lietuvoje.

Remdamasis Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Prancūzijos archyvuose, muziejuose bei bibliotekose surinkta archyvine medžiaga, sunkiai prieinamais publikuotais šaltiniais knygos autorius rekonstravo fotografo biografiją, vienoje vietoje sukaupė po pasaulį pasklidusias Korzono darytas nuotraukas. Išsamūs vietovaizdžių nuotraukų aprašymai padeda pažvelgti į 19 a. septintojo dešimtmečio pradžios Vilnių tuo metu gyvenusių žmonių akimis. Labai vertingos knygoje pateiktos Korzono nufotografuotų žmonių biografijos. Pasakodamas apie fotografo gyvenimą, veiklą, dalyvavimą 1863 m. sukilime bei tremtį, autorius pateikia labai platų istorinį ir kultūrinį kontekstą, todėl knygos skaitytojai sužinos daug intriguojančių faktų apie to laikmečio kasdienybę ir sukilimo eigą Vilniaus gubernijoje.

Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, grafika, dokumentais, žemėlapiais ir planais, archyvinių dokumentų faksimilėmis, pridėti specialūs akiniai trimačiams vaizdams žiūrėti.

Knygą išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla, dailininkė Rasa Janulevičiūtė.

Fotografijos istorikas Dainius Junevičius ypač domisi Lietuvos fotografijos ištakomis, yra šiuo metu Lietuvos dailės muziejuje veikiančios parodos „Juozapas Čechavičius ir jo epocha fotografijoje“ kuratorius ir jos katalogo autorius.