Nuo Rusijos armijos išvedimo iki Lietuvos narystės NATO: ką atskleidžia Jelcino ir Clintono pokalbiai?
Jung­ti­nės Vals­ti­jos pa­vie­ši­no iki šiol įslap­tin­tais bu­vu­sių Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no ir JAV va­do­vo Bil­lo Clin­to­no po­kal­bių iš­klo­ti­nes. Po­kal­biuo­se mi­ni­ma ir Lie­tu­va bei ki­tos Bal­ti­jos ša­lys.

1993 metų rugsėjo 7 dieną Billas Clintonas su Borisu Jelcinu kalbėjosi Ovaliniame kabinete. Pokalbyje dalyvavo tik vertėjas ir sekretorė. Jungtinių Valstijų prezidentas pasveikino Borisą Jelciną su karių išvedimu iš Lietuvos.

Billas Clintonas: Sveikinu su sprendimu atitraukti karius iš Lietuvos. Žinau, kad namuose susidūrei su opozicija. Tačiau tavo priimtas sprendimas buvo drąsus ir teisingas pasirinkimas. Aš svarsčiau, kokie jūsų planai Estijai ir Latvijai?

Borisas Jelcinas: Pirmiausiai kitą savaitę išvesime visus savo karius iš Lenkijos.

Clintonas: Puiku.

Jelcinas: Latvijoje ir Estijoje tai padaryti daug sunkiau dėl jų nepajėgumo įgyvendinti etninių ten gyvenančių rusų teises.

Clintonas: Ar mes galime ką nors padaryti, kad pajudintume reikalus?

Jelcinas: Tik tiek, kad jūs galit mėginti plėsti savo įtaką jiems, kad jie pakeistų įstatymus, ypatingai kai jie liečia Rusiją. Mes atsitraukėme iš Lietuvos, nes jų įstatymai neliečia ten gyvenančių rusų. Mes būtume pasirengę atsitraukti iš Latvijos ir Estijos, užtikrinus, kad ten nėra rusus diskriminuojančio požiūrio. Mes mokomės iš Jungtinių Valstijų, nes jūs gan gerai padirbėjote mažumų apsaugos srityje.

Vladimiras Putinas ir įpėdinystė

Nuo 1993 iki 1999 metų Jungtinių Valstijų ir Rusijos prezidentai aptarė pačias įvairiausias temas, tame tarpe ir Rusijos kariuomenės išvedimas iš Baltijos šalių, jų narystė NATO ar Vladimiro Putino įpėdinystė Rusijos prezidento postui.

„Supratau, kad jis yra tvirtas žmogus, besilaikantis gero požiūrio įvairiomis temomis. Tuo pačiu jis yra atidus ir stiprus, labai komunikabilus. Jis puikiai moka palaikyti gerus santykius ir bendrauti su partneriais. Esu užtikrintas, kad jūs jį laikysite itin kvalifikuotu partneriu“, – 1999 metais Borisas Jelcinas sakė Billui Clintonui.

Po kelerių mėnesių Borisas Jelcinas Billui Clintonui prasitarė, kad jo nuomone Putinas turėtų laimėtų 2000 metų prezidento rinkimus: „Žinoma, Putinas. Jis bus Boriso Jelcino įpėdinis. Jis yra demokratas ir jis žino vakarus“, – pasakojo tuometinis Rusijos prezidentas, save įvardindamas trečiu asmeniu.

NATO reikalai

Politologas Linas Kojala savo „Facebook“ paskyroje taip pat pakomentavo bei išvertė paviešintų Boriso Jelcino ir Billo Clintono pokalbių ištrauką, tvirtindamas, jog Lietuvos narystei NATO reikšmingų sprendimų buvo priimta dar Billui Clintonui esant Jungtinių Valstijų prezidentu.

„Šią vasarą paviešintos istorinės Billo Clintono ir Boriso Jelcino pokalbių išklotinės. Įdomi diskusija 1997 metais Helsinkyje – kalba sukosi apie mus, Baltijos šalis. Rusija nenorėjo jų paleisti ir siūlė slaptus susitarimus, kad tai niekada neįvyktų. Šios tezės anaiptol nėra negirdėtos, bet autentiški pokalbiai duoda savą prieskonį.

***

Jelcinas: NATO plėtra į Rytus būtų klaida. Ir tai negali apimti buvusių sovietinių respublikų – ypatingai Ukrainos. Todėl turime pasirašyti teisiškai galiojantį susitarimą tarp visų NATO narių, kad sprendimai Aljanse nebus priimami neatsižvelgus į Rusijos nuogąstavimus į nuomonę.

Neturime jokių hegemoninių intencijų kitų šalių atžvilgiu, bet mūsų santykiai NVS viduje ir su Baltijos valstybėmis turėtų būti tokie, kokie yra tarp NATO narių.

Clintonas: Jei sutikčiau, jog buvusios sovietinės šalys negali tapti NATO narėmis, tai būtų blogas dalykas tiek kuriant naująjį Aljansą, tiek naująją Rusiją. Nesu naivus. Suprantu, kad Jums rūpi, kas ir kada pateks į NATO. <...> Tačiau sudaryti tokį slaptą sandorį būtų itin blogai. Pirmiausia, šiame pasaulyje nėra paslapčių. O tai būtų žinia, jog ir toliau esame nusistatę prieš NATO – bet neperžengsime šios sutartos linijos. <...> Antra, tai paskatintų Baltijos valstybių baimę, kurios pagrįstumą Jūs taip neigiate.