Mirė laisvės kovų metraštininkas, partizanas Andrius Dručkus
Rugp­jū­čio 28 d., an­tra­die­nį va­ka­re ne­te­ko­me Lais­vės ko­vų is­to­ri­jos mu­zie­jaus Obe­liuo­se Ro­kiš­kio ra­jo­ne įkū­rė­jo, bu­vu­sio par­ti­za­nų ry­ši­nin­ko And­rius Druč­kaus (g. 1928 m.). Su­lau­kus gar­bin­go 90 me­tų am­žiaus A. Druč­kaus gy­vy­bė už­ge­so jo pa­ties įkur­ta­me mu­zie­ju­je Obe­liuo­se.

Buvęs partizanų ryšininkas, Rokiškio krašto garbės pilietis Andrius Dručkus padovanojo valstybei vertingą, beveik pusės milijono litų vertės, kolekciją. Jos pagrindu Obeliuose prieš 17 metų buvo įkurtas Rokiškio krašto muziejaus padalinys – Lietuvos laisvės kovas atspindintis muziejus. Po pastato rekonstrukcijos A. Dručkus parengė ekspozicijas, vedė ekskursijas.

Andriejus Dručkus (g. 1928 m. balandžio 9 d. Vaičėnuose, Obelių valsčius) – mokytojas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos ir valdybos pirmininko pavaduotojas, Obelių visuomeninio istorijos muziejaus įkūrėjas ir vedėjas.

Pokario metais partizanavo. 1965–1974 m. Kauno Jono Jablonskio vidurinės mokyklos mokytojas ir kraštotyrininkų būrelio vadovas. 1990–1995 m. Kauno miesto tarybos deputatas, 1995–1997 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. 1998 m. įkūrė ir vadovavo Obelių visuomeniniam istorijos muziejui, kuriame sukaupta daugiau nei 3000 eksponatų, tarp kurių – numizmatikos, Baltijos šalių valstybinių apdovanojimų, tautodailės, partizaninės kovos dokumentų rinkiniai, daugiau kaip 400 knygų bei katalogų apie rezistenciją, tarpukario ir atkurtos Lietuvos kariuomenę.

Vienas iš knygos „Obeliai-Kriaunos“ (1998 m.) autorių.

Apdovanotas 1996 m. Dariaus ir Girėno medaliu, 2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 2001 m. – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, 2004 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.