Lietuvoje paminėtas moterų teisės balsuoti šimtmetis
Lie­tu­va penk­ta­die­nį mi­nė­jo 100 me­tų su­kak­tį, kai mo­te­rims su­teik­ta tei­sė bal­suo­ti per rin­ki­mus. Ak­ty­vis­tai ir eks­per­tai ti­ki­si, kad ši pro­ga pa­ska­tins val­džią skir­ti dau­giau dė­me­sio ly­čių ly­gy­bės po­li­ti­kai.

Šia proga Konstitucijos prospekte Vilniuje įjungti unikalūs pėsčiųjų šviesoforai su moters siluetu, prie Centrinio pašto sostinėje dalyti atvirukai, kurių per šimtą buvo išsiųsta Lietuvos valstybės vadovams, politikams, žurnalistams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, siekiant priminti apie šią šventę.

„Sukanka 100 metų, kai Lietuvos moterys vienos pirmųjų Europoje išsikovojo balsavimo teisę. Šiuo demokratijos laimėjimu mūsų šalis stojo į pirmąsias modernių valstybių gretas. Saugokime ir ginkime iškovotas pergales“, – teigė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

1918 metų lapkričio 2 dieną Laikinosios Konstitucijos pamatiniuose dėsniuose sulygintos vyrų ir moterų balsavimo teisės.

Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Po metų priimtas Steigiamojo Seimo įstatymas, moterims suteikta galimybė būti ir kandidatėmis, ir rinkėjomis. Moterys pateko į sąrašus, dalyvavo rinkimų kampanijoje ir buvo išrinktos į Steigiamąjį Seimą.

Taip Lietuva suteikė ir realiai įgyvendino balsavimo teisę moterims anksčiau už tokias šalis kaip Prancūzija, Šveicarija ar JAV.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja Dovilė Jakniūnaitė sako, kad šiai datai valstybės ir Vyriausybės lygmeniu dėmesio skirta minimaliai, o tai atspindi ir požiūrį į lyčių lygybės politiką.

Pasak jos, didžiausios problemos, susijusios su lyčių lygybe, yra smurtas lyties pagrindu, mažas moterų atstovavimas politiniame gyvenime, stereotipų, susijusių su lyčių vaidmenimis, palaikymas švietimo sistemoje, iš politinės dienotvarkės nedingstančios idėjos dėl abortų uždraudimo ir atlyginimų nelygybė.

Eurostato duomenimis, vyrai Lietuvoje uždirba maždaug 14 proc. daugiau nei moterys.

„Šios džiugios datos paminėjimas yra puikus pretekstas dar kartą atkreipti dėmesį į atsainumą šioje srityje“, – BNS sakė D. Jakniūnaitė.