Kaip buvo represuojami paties Stalino giminaičiai
Dik­ta­to­rius Jo­si­fas Sta­li­nas so­vie­tų vals­ty­bei va­do­va­vo be­veik tris de­šimt­me­čius, kol 1953 me­tų ko­vo 5 die­ną mi­rė. Su šiuo var­du su­si­ju­si So­vie­tų Są­jun­gos rep­re­si­jų, ka­tor­gi­nio dar­bo, mir­ties baus­mių, ku­rias skir­da­vo teis­mo ir ne­teis­mi­nės ins­ti­tu­ci­jos, is­to­ri­ja. Nuo rep­re­si­jų nu­ken­tė­jo ir pa­ties Sta­li­no ar­ti­mie­ji.

Stalino laikais represuodavo sovietų režimo politiniai priešininkus, „svetimus“, inteligentus, mokslininkus, įvairių tautybių žmones. Taip pat jų vaikus, tėvus, žmonas ir vyrus.

Mažai buvo šeimų, kurių nepalietė represijos – Stalino šeima irgi nebuvo išimtis. Skirtingais metais NKVD darbuotojai suėmė pirmosios Stalino žmonos brolį ir seserį, antros žmonos seserį ir jos vyrą, buvusį jo dukters vyrą ir sūnaus žmoną. Naujienų portalas „Nastojaščeje vremia“ papasakojo, kaip Stalinas represavo savo giminaičius ir kaip po jo mirties pasikeitė šių žmonių gyvenimas.

Jaunesnysis Stalino sūnus, Kremliaus „auksinis berniukas“ Vasilijus buvo vienintelis giminaitis, represuotas ne prieš, o po diktatoriaus mirties.

Iš pradžių bičiuliavosi, vėliau sušaudė

Pirmoji Stalino žmona Jekaterina Svanidzė buvo kilusi iš gruzinų dvarininko šeimos. Jos brolis Aleksandras mokėsi su Josifu Džiugašviliu (tokia tikroji Stalino pavardė) Tifliso kunigų seminarijoje.

Josifas ir Jekaterina susituokė 1906 metais, po metų gimė sūnus Jakovas. Vaikui nebuvo nė metų, kai mama mirė nuo vidurių šiltinės.

Jekaterina Svanidzė, 1904 metai. currenttime.tv archyvo nuotrauka

Pirmosios žmonos brolis Aleksandras Svanidzė ir jo žmona Marija buvo artimi Stalino draugai. Aleksandras – žinomas bolševikas, sovietinės Gruzijos finansų liaudies komisaras, vėliau Valstybinio banko pirmininko pavaduotojas. Marija – operos dainininkė. Jie važinėdavo į Stalino vilą ir jį priimdavo savo viloje. Kalbėdavosi apie vaikus, bendrus pažįstamus, keisdavosi dovanomis.

1937 metų gruodį pora neteko Stalino palankumo ir virto „liaudies priešais“. Tyrimas tęsėsi iki 1940 metų. A. Svanidzė buvo kaltinamas susidėjęs su ispanų trockistais, šnipinėjimu Vokietijai. Buvo priimtas ir įvykdytas nuosprendis sušaudyti. A. Svanidzė buvo reabilituotas 1956 metais.

Kol buvo tiriama A. Svanidzės byla, NKVD darbuotojai suėmė jo žmoną, vėliau – seserį. Abi sušaudė 1942 metų kovo 3 dieną pagal Ypatingo pasitarimo NKVD nutarimą.

Alilujevai. „Nuodytoja“ po 10 metų

Antrosios Stalino žmonos Nadeždos tėvas buvo darbininkas Sergejus Alilujevas. 1917 metais Stalinas gyveno gyveno konspiraciniame S. Alijujevo bute Petrograde ir tada pirmą kartą pamatė jo dukrą Nadeždą. Jai tuo metu buvo 16 metų. Po metų jiedu susituokė.

currenttime.tv archyvo nuotrauka

Nadežda Stalinui pagimdė sūnų ir dukrą – Vasilijų ir Svetlaną. O 1932 metais nusižudė. Ji buvo ne vienintelis vaikas Alilujevų šeimoje. Vyresnysis brolis Pavelas buvo vienas ir aukštų Raudonosios Armijos vadų. Įsiplieskus Didžiajam terorui, jis kartu su kitais vadais parašė laišką Stalinui su prašymu nutraukti represijas Raudonojoje Armijoje. 1938 metų lapkričio 2 dieną jis buvo rastas negyvas savo kabinete. Esą sustojo širdis. Tačiau sklandė gandai, kad jis buvo nunuodytas.

Pas Pavelo žmoną Jevgeniją NKDV darbuotojai atėjo 1947 metais. Sutuoktinę apkaltino vyro nunuodijimu praėjus 9 metams po jo mirties. Ir išsiuntė į lagerį. Suėmė ir jos antrą vyrą Nikolajų Moločnikovą. Jiedu išgyveno lagerį, o po paleidimo išsiskyrė. Abu buvo reabilituoti.

Pavelo ir Jevgenijos dukra Kita, Mažojo teatro aktorė, taip pat patyrė, kas yra tremtis.

Stalino žmonos Nadeždos ir Pavelo sesuo Anna buvo suimta 1948 metais, apkaltinta šnipinėjimu ir uždaryta kalėjime. Po poros metų paleista ji buvo palaužta ir psichiškai paliegusi.

Mylima dukra ir nemylimas sūnus

Svetlana Alilujeva, jaunesnioji ir mylima Stalino dukra, pirmą kartą ištekėjo būdama studentė 1944 metais. Jos išrinktuoju tapo Grigorijus Morozovas – parfumerijos fabriko komercijos direktoriaus Josifo Morozovo sūnus ir Svetlanos brolio bendraklasis. Santuoka truko trejus metus.

Vėliau S. Alilujeva rašė, kad tėvas buvo nepatenkintas Morozovo žydiška kilme. 1948 metais Svetlanos uošvis, aktyviai mezgęs ryšius su naujaisiais giminaičiais, buvo suimtas. Santuoka buvo nutraukta, iš Grigorijaus atėmė pasą ir išdavė naują, be žymės apie santuoką. Josifas Morozovas į laisvę išėjo 1953 metais po Stalino mirties.

Stalinas ant rankų laiko dukrą Svetlaną. currenttime.tv archyvo nuotrauka

1957 metais S. Alilujeva ištekėjo už Džonio Svanidzės. Jis buvo sūnus Aleksandro ir Marijos Svanidzių, kuriuos Stalinas kvietė į vilą, bičiuliavosi, o vėliau paskelbė „liaudies priešais“. 1938 metais, kai tėvus suėmė, nuo Džonio (taip jį pavadino žurnalisto ir rašytojo Johno Reedo garbei), nusisuko visi giminaičiai, o jį auginti paėmė buvusi auklė. Per apklausas iš 11 metų berniuko reikalavo duoti parodymus prieš tėvą.

Būdamas 16 metų, Džonis atsidūrė psichiatrinėje ligoninėje prie Kazanės kalėjimo, ten praleido trejus metus, tada buvo išsiųstas į tremtį Kazachstane penkeriems metams. Svanidzė jaunesnysis į Maskvą grįžo 1956 metais, buvo reabilituotas. Jis tapo mokslininku, dirbo Maskvos valstybiniame universitete. Santuoka su S. Alilujeva truko neilgai.

Ilgai nesitęsė ir Jakovo Džiugašvilio, vyresnio Stalino sūnaus, santuoka su baleto artiste Julija Melcer. Jiedu susituokė 1938 metais. Julija buvo trečioji Jakovo žmona, o jis – penktuoju jos vyru. Po metų gimė dukra Marija. Dar po dvejų metų, 1941-aisiais, Jakovas pateko į nelaisvę nacistams, kai atsidūrė apsuptyje prie Vitebsko. Apie šį įvykį sklando daug legendų ir spekuliacijų, viena tokių yra versija neva Jakovas Stalinas buvo siūlomas apkeisti į feldmaršalą Friedrichą Paulių. Tikrai žinoma tai, kad Jakovas Džiugašvilis (Stalinas) žuvo 1943 metų pavasarį koncentracijos stovykloje prie Berlyno.

Tada į laisvę paleido jo našlę – Juliją Melcer pusantrų metų praleido kalėjime. S. Alilujeva rašė, kad įsakymą areštuoti davė pats Stalinas, pareiškęs apie blogą žmonos įtaką Jakovui, dėl ko esą jis pasidavė į nelaisvę.

Stalino laidotuvės. currenttime.tv archyvo nuotrauka

Sūnus atsako už tėvą. Vasilijaus Stalino byla

Jaunesnysis Stalino sūnus, Kremliaus „auksinis berniukas“ Vasilijus buvo vienintelis giminaitis, represuotas ne prieš, o po diktatoriaus mirties.

1953 metų kovo 26 dieną, praėjus trims savaitėms po tėvo mirties, V. Staliną atleido į atsargą su generolo leitenanto laipsniu. Tačiau jau po poros metų jį suėmė, apkaltino pasisavinus valstybinį turtą ir „šmeižikiškais išsigalvojimais“ apie sovietinę vyriausybę. Jis gavo aštuonerius metus ir buvo išsiųstas į kalėjimą Vladimire.

Stalinas jaunesnysis kalėjime sėdėjo ne savo vardu, dokumentuose jis buvo Vasilijus Vasiljevas, darbų vykdytojas, nuteistas už išeikvojimus.

Stalino sūnus Vasilijus išėjo į laisvę anksčiau laiko, 1960 metais, bet po metų vėl buvo suimtas už lankymąsi Kinijos ambasadoje, kurioje jis neva šmeižė sovietinę tėvynę.

Pagal teismo nuosprendį išsiųstas į Kazachstaną, Stalino sūnus ten gyveno neilgai: 1962 metais mirė nuo apsinuodijimo alkoholiu. Paskutiniais gyvenimo metais Vasilijui ne tik uždraudė gyventi Maskvoje, bet ir turėti Stalino pavardę, išdavė pasakė, kuriame jis buvo užrašytas kaip Džiugašvilis.

1999 metais Rusijos Aukščiausiasis teismas Vasilijų Staliną iš dalies reabilitavo.