Kaip anksčiau laivų patrankos buvo saugomos nuo rūdžių?
Se­nų­jų ka­ro lai­vų pa­tran­kos, sie­kiant ap­sau­go­ti jų iš­orę nuo rū­džių, bu­vo da­žo­mos ar­ba te­pa­mos der­va. Juk sū­rus van­duo ska­ti­no ko­ro­zi­ją, ku­ri la­bai rei­ka­lin­gus gink­lus ga­lė­jo iš­ves­ti iš ri­kiuo­tės. Ta­čiau kaip ap­sau­go­ti pa­tran­kų vi­dų? Pa­si­ro­do, žmo­nės nau­do­jo­si vie­na gud­ry­be.

Iš tiesų senųjų laivų patrankos būdavo laikomos laivo viduje tol, kol jų prireikdavo. Kai prasidėdavo mūšis, įgulos nariai atidarydavo liukus ir pastumdavo patrankas į priekį. Tačiau kartais jų vamzdžiai taip ir kyšodavo išstumti į lauką. Kai kurios patrankos išvis būdavo paliekamos ant denio, todėl čia jas nuolat plaudavo sūrus vanduo, o tai, kaip žinia, skatino koroziją.

Rūdys patrankos viduje tikrai nėra geras dalykas. Jos trukdo ginklo veikimui, tikslumui ir gali sudaryti pavojingas sankaupas. Tačiau buvo sumanytas būdas, kaip kovoti su rūdimis.

Patrankos būdavo užkemšamos specialiais mediniais kamščiais, kurie neleisdavo sūriam vandeniui patekti į vidų. Tačiau to nepakakdavo, ypač jei šių pabūklų neprireikdavo ilgesnį laiką. Į patrankos vidų dar būdavo įdedamas sviedinys (metalinis rutulys), įpilama šiek tiek alyvuogių aliejaus, o vamzdis užkemšamas ir pakreipiamas horizontaliai. Laivui plaukiant sviedinys riedėdavo nuo vieno galo iki kito ir taip ištepdavo visą patrankos vidų aliejumi, kuris apsaugodavo metalą nuo korozijos.

Modernių jūrinių pabūklų vamzdžiai irgi uždengiami. Anksčiau tam būdavo naudojami mediniai kamščiai, bet vėliau imta gaminti metalinius, papuoštus įvairiais raižiniais ir ornamentais. Tačiau šie turi vieną rimtą trūkumą – jiems nuimti reikia daug laiko. Jūrininkui tenka užsliuogti pabūklu į viršų ir nuimti kamštį. Todėl jie naudojami rečiau. Pavyzdžiui, laivuose-muziejuose, per įvairias ceremonijas ar šventes, kai svečiai lanko karinius laivus.

Kartais tokie kamščiai gali būti tiesiog nupučiami suspausto oro srove. Tačiau jei yra tikimybė, kad pabūklo prireiks artimiausiu metu, jis bus uždengiamas specialiu plastiko arba gumos maišu. Šios dangos taip pat apsaugo nuo sūraus vandens (ir paukščių), be to, per jas galima šaudyti.

Įvairūs kamščiai naudojami ne tik laivų artilerijai, bet ir antžeminei ginkluotei apsaugoti. Jos priešai yra tiek vanduo, tiek įvairios šiukšlės, gyvūnai, o muziejų atveju – artimiausios šiukšliadėžės nerandantys žmonės.