Į Senuosius Trakus sugrąžinti istoriniai simboliai
Sek­ma­die­nį, lie­pos 29-ąją, Se­nuo­siuo­se Tra­kuo­se, ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to gim­ti­nė­je, ati­deng­ta skulp­tū­ra, įpras­mi­nan­ti du mū­sų is­to­ri­jai svar­bius sim­bo­lius – Vy­tį ir Ge­di­mi­no stul­pus.

„Gedimino stulpai – tai Senųjų Trakų herbas. Šį miestą, senąją Lietuvos sostinę, įkūrė kunigaikštis Gediminas. Čia gimė jo anūkas, žymiausias viduramžių Lietuvos valdovas kunigaikštis Vytautas. Jis savo herbe naudojo Vytį. Todėl man ir kilo mintis šiuos simbolius sudėti į vieną skulptūrą. Jie tarsi perkerta vienas kitą, todėl važiuojant žiedu keičiasi, iš pradžių matyti vienas, paskui – kitas simbolis“, – aiškino skulptūros autorius Kęstutis Musteikis.

Be valstybės lėšų

Mintis, kad Senuosiuose Trakuose reikia kaip nors pažymėti Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį, kilo šiame miestelyje įsikūrusiai bendrovei „Žvyro karjerai“. Ji kreipėsi į žinomą skulptorių ir finansavo paminklo kūrimo darbus.

„Parinkome gerai matomą vietą – transporto žiedą netoli geležinkelio pervažos, netoli senosios piliavietės“, – pasakojo ažūrinį ant metalinių strypų pritvirtintą 7 metrų aukščio paminklą sukūręs K. Musteikis. Jis – daugelio istorinių paminklų Lietuvoje autorius. Skulptorius džiaugėsi, kad tokios iniciatyvos kyla iš bendruomenių, kad joms įgyvendinti vietos žmonės neprašo jokių projektinių lėšų, o gražindami savo gyvenvietes tam skiria dalį savo pelno.

Per šventinį paminklo atidengimą prie teatralizuotų eitynių prisijungė visas Senųjų Trakų miestelis. Išdidžiai žirgu atjojo kunigaikštis Vytautas, šoko ir linksminosi viduramžių dvariškių kostiumais persirengę šventės dalyviai.

Istorinė atmintis

Pasak skulptoriaus K. Musteikio, surūdijusio metalo spalvos paminklas ir miestelio gyventojams, ir pravažiuojantiesiems primins Senųjų Trakų istoriją, kurią į užmarštį šiek tiek nustūmė vėliau iškilę Naujieji Trakai, kai juose, Galvės ežero saloje, Vytauto Didžiojo tėvas Kęstutis pastatė galingą pilį.

Vytautui Didžiajam atminti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 1998–2002 metais įrengė simbolinį Vytauto Didžiojo kelią su devyniomis medinėmis skulptūromis, išrikiuotomis palei kelią iš Senųjų Trakų – į Trakus. Senųjų Trakų piliavietėje dabar stovi bažnyčia, o senąją pilį mena tik koplytstulpis. Tad šis K. Musteikio sukurtas paminklas į viešą miestelio erdvę sugrąžino ir svarbius jo istorinius simbolius.