Estijoje surastas paskutinio „miško brolio“ bunkeris
Es­ti­jos „miš­ko bro­lių“ – par­ti­za­nų, ku­rie prieš­ino­si So­vie­tų Są­jun­gos val­džiai – is­to­ri­ją ty­ri­nė­jan­ti gru­pė ša­lies pie­try­čiuo­se su­ra­do bun­ke­rio, lai­ko­mo pa­sku­ti­nio „miš­ko bro­lio“ pa­sku­ti­nią­ja slėp­tu­ve, lie­ka­nas.

Paskutinis žinomas Estijos „miško brolis“ Augustas Sabbe žuvo 1978 metais mėginant jį suimti.

Prieš penkerius metus įvairių disciplinų atstovai įkūrė savanorių grupę „miško brolių“ judėjimo istorijai studijuoti, pirmiausia – archeologijos metodais, naujienų agentūrai BNS sakė grupės narys archeologas Mauri Kiudsoo.

Jis papasakojo, kad šią vasarą ir rudenį grupė tyrinėjo „miško brolių“ bunkerius netoli Jervakandžio. Kosės rajone buvo rasti du nauji bunkeriai, o Pietryčių Estijoje buvo pradėta ieškoti Jaano Rootso „miško brolių“ būrio pėdsakų.

Pasak jo, grupės nariai, vadovaudamiesi vieno vietos gyventojo pateikta informacija, Pietryčių Estijoje surado požeminį bunkerį, tikriausiai naudotą 8-ajame dešimtmetyje.

„Tai tikriausiai paskutinė legendinio „miško brolio“ Augusto Sabbe buveinė“, – sakė M. Kiudsoo.

Bunkeris yra buvusios pelkės pakraštyje, iškastas smėlėtoje žemėje. Jis buvo gerai paslėptas.

„Pradinė apžiūra rodo, kad planuodamas paskutinę buveinę Sabbe pasinaudojo ankstesnio bunkerio, iškasto 6-ajame dešimtmetyje, struktūra“, – sakė archeologas. Pasak jo, dengiant bunkerio stogą panaudotos polietileno plėvelės ir ruberoido būklė bei apytikriai pagaminimo metai įrodo, kad bunkeris negalėjo būti įrengtas 5-ajame ar 6-ajame dešimtmetyje. Tą patį tvirtina ir vienas vietos gyventojas.

Po skardinės viryklės liekanomis buvo rasta tuščia odinė piniginė. Bunkerio stogas įgriuvo 9-ojo dešimtmečio viduryje, kai ant jo užvažiavo miško ruošos traktorius.

„Šio bunkerio tyrinėjimus neabejotinai pratęsime kitais metais“, – sakė M. Kiudsoo.

1909-aisiais gimusį A. Sabbe KGB žmonės susekė 1978 metų rugsėjo 28 dieną, jam žvejojant upės pakrantėje. Bandant jį areštuoti, jis įšoko į upę ir nusiskandino. Tačiau kai kurie pasakojimai rodytų, kad jį galėjo nuskandinti jį sučiupę kagėbistai.

Šimtai tūkstančių Baltijos šalių partizanų, žinomų kaip „miško broliai“, baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir daug metų po jo kovojo su sovietiniu režimu.