Atkastos Mėmelburgo tilto liekanos
Klai­pė­do­je – ar­cheo­lo­gi­nė in­tri­ga: Mė­mel­bur­go pi­lia­vie­tė­je ka­sant tran­šė­ją pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je už­čiuop­ti į pi­lį ve­du­sio til­to frag­men­tai.

Medinis tiltas buvo įrengtas viduramžiais ir driekėsi per pilies griovį (fosą) nuo marių pusės į rytus. Čia ir buvo įėjimas į citadelę.

Vykdant tiesiamos Priešpilio gatvės žemės darbus, kasant griovį nuotekų tinklams, darbininkai iš pradžių atkasė eilę stambių akmenų.

fotkes/thumb/76833_Deniso Nikitenkos nuotr (2) (002).jpg / Deniso Nikitenkos nuotrauka

Kadangi teritorija – paveldosauginė, šie darbai yra prižiūrimi archeologų, tad jie netruko išsiaiškinti, kad aptikti rieduliai iš vidinės fosos sienos. Toje pačioje vietoje rasti ir sutrūnijusios medienos fragmentai. Jie sutampa su senuosiuose žemėlapiuose pažymėta tilto vieta ir yra ant savotiško paaukštėjimo.

„Pasikonsultavę su kolegomis darome išvadą, kad aptikti buvusio vienintelio sausumos patekimo į Klaipėdos pilį – tilto – likučiai. Tranšėjos tiesimo darbai sustabdyti, atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Toje vietoje jie prieš tai nebuvo vykdomi, todėl visa medžiaga – nauja. Radome ir žmogaus, veikiausiai – moters, apatinį žandikaulį, kaukolės dalį, senovinių koklių“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo archeologė Viktorija Ziabreva.

Spėjama, kad aptiktas vėlyvojo XIII a. vid. statytos Mėmelburgo pilies laikotarpio tiltas, menantis XVI-XVIII amžius.