Artūro Sakalausko žūties metinės: išskirtiniai to vakaro kadrai
An­tra­die­nį vyks pa­sku­ti­nės Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos au­kos, ka­rio sa­va­no­rio, par­la­men­to gy­nė­jo Ar­tū­ro Sa­ka­laus­ko 27-ųjų žū­ties me­ti­nių mi­nė­ji­mas.

Jo žūties vietoje, prie paminklinio akmens vyks pagerbimo ceremonija. Joje kalbės Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė, A. Sakalausko motina Genovaitė Sakalauskienė, dalyvaus laisvės gynėjo artimieji, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, Seimo nariai.

Renginio metu bus atliekamas Lietuvos himnas, A. Sakalausko atminimas bus pagerbtas tylos minute, nuaidės atminimo salvės, vyks gėlių padėjimo ceremonija, muzikinius kūrinius atliks Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas.

Po ceremonijos Seimo II rūmų parodų galerijoje vyks kario savanorio Artūro Sakalausko artimųjų ir bendražygių, laisvės gynėjų susitikimas. Renginio metu bus pristatyta fotografijų paroda „Karys savanoris Artūras Sakalauskas“, rodomi trumpametražiai filmai.

Paroda bus eksponuojama iki rugsėjo 3 dienos.

Antradienį lankytojams taip pat bus atvertas Seimo Sausio 13-osios memorialas.

27 metų A. Sakalauskas 1991-ųjų sausį įstojo į Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą, aktyviai kovojo prieš sovietų agresiją, budėjo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmuose, taip pat savanorių postuose Kaune, Sitkūnuose. 1991 metų rugpjūčio 19 dieną jis kartu su Alytaus rinktinės savanoriais vėl stojo ginti parlamento.

1991 metų rugpjūčio 21 dieną, žlungant pučui, sovietų armijos provokacijos metu Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų prieigose įvyko Lietuvos savanorių susirėmimas su sovietų armijos specialiosios paskirties dalinio kariais.

Jie automobiliu įsiveržė į karių savanorių saugomą teritoriją prie pirmojo posto A.Goštauto gatvėje. Pasipriešinimo metu A. Sakalauskas žuvo, dar du Alytaus rinktinės savanoriai buvo sužeisti.

A. Sakalauskas po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu, Sausio 13-osios atminimo ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių kūrėjo medaliais.