Vyriausybė siūlo drausti skleisti teroristinius nusikaltimus kurstančią informaciją
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­siū­lė Sei­mui užd­raus­ti skleis­ti in­for­ma­ci­ją, kurs­tan­čią te­ro­ris­ti­nius nu­si­kal­ti­mus.

Šiuo teisės aktu į nacionalinę teisę perkeliamos Europos Sąjungos direktyvos dėl kovos su terorizmu nuostatos, pranešė Kultūros ministerija.

Anot jos, pakeitimais siekiama nustatyti kovos su internetiniu turiniu, kuriuo viešai skatinami ar kurstomi teroristiniai nusikaltimai, priemones.

Ministerija pranešė, kad šios priemonės įgalintų greitai pašalinti žalingą interneto turinį arba panaikinti galimybę jį pasiekti.

Įsigaliojus pataisoms, policija įgis teisę duoti nurodymus tokią informaciją blokuoti arba pašalinti.

Visuomenės informavimo įstatyme siūloma numatyti drausti skleisti informaciją, kuria tiesiogiai skatinama ar kurstoma vykdyti teroristinius nusikaltimus, įskaitant informaciją, kuria šlovinami ar pateisinami šie nusikaltimai, niekinamos jų aukos, skleidžiami jų vaizdai siekiant užtikrinti paramą teroristiniam elgesiui ar stipriai įbauginti gyventojus.

Policija, sužinojusi apie internete paskleistą tokio turinio informaciją, elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams pasiūlys savanoriškai per 2 valandas nuo pranešimo gavimo pašalinti šią informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti.

To nepadarius, policija turės duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos arba tinklo paslaugų tiekėjams blokuoti informaciją iki 72 valandų.

Siekiant pašalinti šią informaciją arba ją blokuoti ilgesniam laikui, policija privalėtų gauti Vilniaus apygardos administracinio teismo leidimą.