Vokietijos sausumos pajėgų vadui – valstybinis apdovanojimas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį Lie­tu­vos vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mą įtei­kė Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų va­dui ge­ne­ro­lui lei­te­nan­tui Jor­gui Kur­tui Wil­ly'iui Voll­me­riui.

Jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius, pranešė Prezidentūra.

Valstybinis apdovanojimas generolui skirtas už lyderystę Vokietijai apsisprendžiant vadovauti NATO priešakinių pajėgų batalionui Lietuvoje, aukščiausio lygio profesionalumą ir tvirtą įsipareigojimą Lietuvos bei viso Aljanso gynybai.

„Generolo J. K. W. Vollmerio karinis patarimas ir realistinis saugumo grėsmių vertinimas labai daug prisidėjo, kad Vokietija imtųsi išskirtinio vaidmens užtikrinant mūsų regiono saugumą ir atsiųstų savo karius į Lietuvą“, – teigiama Prezidentūros pranešime.

J. K. W. Vollmeris Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vado pareigas eina nuo 2014 metų.

Sprendimą dislokuoti NATO priešakines pajėgas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje NATO šalių vadovai priėmė 2016 metų liepą. Nuo 2017 metų pradžios Rukloje dislokuotam tarptautiniam NATO batalionui vadovauja ir didžiausią karių dalį jai skiria Vokietija.

Šios pajėgos – tai atsakas į Rusijos agresyvius karinius veiksmus Ukrainoje, taip pat Rusijos karinio potencialo didinimą ir karinės galios demonstravimą regione.