Vokietija investuos milijoną eurų į Pabradės poligoną
Vo­kie­ti­ja in­ves­tuos mi­li­jo­ną eu­rų į Šven­čio­nių ra­jo­ne esan­čio Pa­bra­dės po­li­go­no mo­der­ni­za­vi­mą, įren­giant dau­gia­funk­ci­nę šau­dyk­lą, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, šie pinigai bus skirti mobilių taikinių kėliklių įrangai, įskaitant ir valdymo bei vertinimo technologiją.

Įranga bus skirta tankams ir šarvuotajai technikai atlikti kovinius šaudymus manevrų metu.

Sutartį dėl šio įsigijimo finansavimo praėjusią savaitę pasirašė Lietuvos krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas ir Vokietijos gynybos ministerijos valstybės parlamentinis sekretorius Peteris Tauberis.

Vokietija vadovauja pernai Lietuvoje dislokuotam tarptautiniam NATO batalionui.

„Vokietijos investicijos į ilgalaikį Lietuvos saugumą rodo rimtą ir atsakingą Vokietijos požiūrį į NATO priešakinių pajėgų svarbą ir jų buvimą Lietuvoje. Esame dėkingi Vokietijos vyriausybei už paramą, kuri prisidės prie Vokietijos vadovaujamo NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės ir Lietuvos kariuomenės dalinių kovinės parengties gerinimo“, – pranešime cituojamas G. Jeglinskas.

Lietuva pagal sutartį įsipareigojo mobilių taikinių kėliklius poligone įdiegti iki 2019 metų gruodžio.

Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos partnerių gynybos srityje. Lietuva įsigyja vokiškų pėstininkų kovos mašinų, savaeigių haubicų, šarvuočių.

Vokiečiai taip pat dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse, šios šalies karininkai tarnauja aljanso štabe Vilniuje.

Rukloje dislokuotame tarptautiniame NATO batalione tarnauja iki 600 karių. Spalį Lietuva ir Vokietija pasirašė sutartį, priskiriančią Lietuvos kariuomenės brigadą „Geležinis Vilkas“ vienai iš Vokietijos divizijų.

Lietuva planuoja iki 2021 metų išplėsti Pabradės poligoną taip, kad jame galėtų treniruotis brigados dydžio vienetas iš kelių tūkstančių karių.

Dabar Lietuvos poligonuose gali treniruotis bataliono dydžio vienetai, tai yra maždaug 500 karių.