Virš Japonijos jūros susidūrė du Rusijos karo lėktuvai
Dviem Ru­si­jos nai­kin­tu­vams bom­bo­ne­šiams Su-34 penk­ta­die­nį su­si­dū­rus virš Ja­po­ni­jos jū­ros jų pi­lo­tai ka­ta­pul­ta­vo­si, o du jų vė­liau bu­vo ras­ti ir iš­gel­bė­ti, pra­ne­šė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

„Sausio 18 d. 8 val. 7 min. Maskvos (6 val. 7 min. Lietuvos) laiku per planinį mokomąjį skrydį virš Japonijos jūros akvatorijos, už 35 km nuo kranto, treniruojantis atlikti manevrus, ore vienas kitą kliudė du lėktuvai Su-34“, – sakoma ministerijos pranešime.

„Lėktuvų įgulos katapultavosi“, – pridūrė kariškiai.

Ministerija nurodė, kad įprastuose mokomuosiuose skrydžiuose dalyvavę lėktuvai ginkluotės neturėjo.

Su-34 įgulą sudaro du lakūnai.

Į paieškų ir gelbėjimo operaciją pasiųstas gelbėtojų lėktuvas, keli sraigtasparniai ir laivai.

Gynybos ministerija nurodė, kad gelbėtojai jūroje pastebėjo išsiskleidusį gelbėjimosi plaustą ir rado jame vieną iš sudužusių lėktuvų pilotą.

„Lakūną iš aptikto gelbėjimosi plausto paėmė sraigtasparnis Mi-8, priklausantis Rytų karinės apygardos paieškų ir gelbėjimo pajėgoms. Kaip pranešama iš įvykio vietos, (lakūno) būklė patenkinama“, – sakoma ministerijos pranešime.

Kiek vėliau buvo paskelbta apie dar vieno piloto išgelbėjimą.

„Per pirmąjį priskridimą sraigtasparnis pakibo virš individualiojo gelbėjimosi plausto, ir lakūnas buvo įkeltas į sraigtasparnį. Lakūno būklė patenkinama“, – sakoma pranešime.

Kariškiai nurodė, kad gelbėjimo operacija vyksta esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms – pučiant smarkiam vėjui ir esant aukštoms bangoms.