Vienas keisčiausių nutikimų aviacijos istorijoje
Nai­kin­tu­vai tu­ri ka­ta­pul­tas, kad pi­lo­tai ga­lė­tų iš­si­gel­bė­ti iš be­vil­tiš­kų si­tua­ci­jų. Bū­tent tai ir pa­da­rė ka­pi­to­nas Ga­ry Faus­tas, kuo­met 1970 me­tų va­sa­rio 2 die­ną jo pi­lo­tuo­ja­mas „Con­vair F-106 Del­ta Dart“ ėmė ne­val­do­mai su­ktis. Tik tas ne­val­do­mas skry­dis bai­gė­si keis­čiau­siu nu­si­lei­di­mu, ko­kį tuo­met tik bu­vo ma­tę ka­riš­kiai.

„Convair F-106 Delta Dart“ skraidė pratybų metu Montanoje. Lėktuvas gerai manevravo piloto rankose, tačiau Faustas padarė klaidą ir lėktuvas ėmė nevaldomai suktis ir kristi. Tokiose situacijose labai sunku susigrąžinti lėktuvo kontrolę, tačiau Faustas visaip bandė ištaisyti savo klaidą. Jis netgi iššovė parašiutą, kuris turėjo sustabdyti sukimąsi, tačiau jokio rezultato pasiekti nepavyko. Galiausiai pilotui teko pripažinti neišvengiamą naikintuvo likimą ir katapultuotis, skrendant maždaug 4,6 km aukštyje.

Dabar „Delta Dart“ buvo lengvesnis, pasikeitė jo svorio centras, o katapultos raketos stumtelėjo lėktuvo nosį žemyn. Faustas paliko variklį veikiant minimalia galia, tačiau dabar lėktuvas nebesisuko – jis elegantiška spirale sklendė žemyn. Sklando gandai, kad kito pratybose dalyvavusio naikintuvo pilotas radijo ryšiu Faustą paragino mikliai sugrįžti į lėktuvą, tačiau, aišku, jis tik iš aukštai stebėjo, kaip gražiai į pražūtį sklendžia jo naikintuvas. Pats Faustas nusileido kalnuotoje vietovėje ir buvo greitai išgelbėtas kariškių su sniegaeigiais.

Prasidėjo „Delta Dart“ paieškos. Buvo žinoma, kad jis turėjo sudužti tuščiuose, apsnigtuose Montanos laukuose. Čia jis ir buvo rastas švelniai nutūpęs ir su veikiančiu varikliu.

Neįtikėtinas nusileidimas tiesiog šokiravo prie lėktuvo atvykusį vietinį šerifą. Variklis dirbo ir labai lėtai stūmė lėktuvą į priekį. Jis buvo informuotas, kad artintis prie naikintuvo gali būti pavojinga, todėl tiesiog laukė, kol jam pasibaigs degalai. Tai ir įvyko maždaug po valandos ir 40 minučių. Tuomet prie „Delta Dart“ atvyko kariškiai, kurie negalėjo patikėti, kad naikintuvas nesudužo. Jie nuėmė lėktuvo sparnus, kad galėtų jį transportuoti traukiniu, tačiau ne vienas atvirai teigė, kad „Delta Dart“ nuo apsnigto lauko galėtų pakilti pats.

Greitai laimės kūdikis „Delta Dart“ sugrįžo į tarnybą. 1979 metais kapitonas Faustas vėl su juo treniravosi, o 1986 metais naikintuvas atiduotas Nacionaliniam Jungtinių Valstijų karinių oro pajėgų muziejui, kur stovi iki šiol. Turint omenyje, kad šis lėktuvas buvo pagamintas dar 1958 metais ir vos nesudužo tą 1970 metų žiemą, jis tarnavo tikrai ilgai. O į istorijos puslapius įėjo ne kaip karo didvyris, o kaip keisčiausio nusileidimo autorius.