Tolimuosiuose rytuose – didžiausio pratybos nuo SSRS laikų
Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­tras pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad ša­lies ry­tuo­se ru­sų ka­riuo­me­nė, drau­ge su ki­nų ir mon­go­lų ka­riais, pra­dė­jo reng­tis di­de­lėms ka­ri­nėms pra­ty­boms.

Sergejus Šoigu sakė, kad pirmadienį prasidėjo penkias dienas truksiančios pratybos, per kurias bus rengiamasi kitą mėnesį vyksiantiems manevrams „Vostok 2018“ (Rytai 2018). Pasak ministro, artėjančios pratybos bus didžiausios nuo Sovietų Sąjungos laikų.

S. Šoigu nurodė, kad Tolimuosiuose Rytuose ir Sibire vykstančiose pratybose dalyvauja kariuomenė, oro pajėgos ir karinis jūrų laivynas. Jis pridūrė, jog prie rusų karių prisijungė ir kinų bei mongolų kariai.

Rusijos kariuomenė didina savo karinių pratybų mastą ir dažnumą, tvyrant įtampai su Vakarais.