Tarnybą SKAT siūloma įskaityti į stažą
As­mens pen­si­jų so­cia­li­nio drau­di­mo sta­žui siū­lo­ma pri­ly­gin­ti sa­va­no­rių fak­ti­nį lai­ką, iš­bū­tą Sa­va­no­riš­ko­jo­je kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bo­je (SKAT).

Tokias Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas Seime registravo konservatoriai Laurynas Kasčiūnas ir Audronius Ažubalis.

Jie sako, kad taip būtų įvertintas pirmųjų krašto apsaugos savanorių indėlis į Lietuvos krašto apsaugos sistemos stiprinimą.

Jeigu Seimas pataisą priims, ji įsigaliotų nuo sausio.

Dabar į stažą įtraukiamas tik laikotarpis iki 1994 metų pabaigos.