Taivanas skelbia dideles karines pratybas
Rea­guo­da­mi į nuo­la­ti­nius Ki­ni­jos gra­si­ni­mus jė­ga at­gau­ti Tai­va­no kon­tro­lę, sa­los ka­riš­kiai pa­skel­bė apie vir­ti­nę šiais me­tais pla­nuo­ja­mų nau­jo pla­no di­de­lių ka­ri­nių pra­ty­bų.

Taivano ginkluotosios pajėgos reguliariai rengia tokias pratybas, bet oficialioji Centrinė naujienų agentūra citavo Gynybos ministerijos planavimo vadovo generolo majoro Yeh Kuo-hui žodžius, kad šiemetinės pratybos „planuojamos remiantis naujai priimta gynybos nuo galimos kinų invazijos taktika“.

Kinija JAV sąjungininką Taivaną laiko savo teritorijos dalimi. Sala nuo žemyninės Kinijos atsiskyrė per pilietinį karą 1949 metais.

Taivanas laiko save suverenia valstybe, turi savo valiutą, atskirą politinę ir teisinę sistemas, bet niekada nėra oficialiai paskelbęs nepriklausomybės nuo žemyninės dalies.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas sausio 2 dieną savo kalboje apie politiką Taivano atžvilgiu pakartojo grasinimą panaudoti jėgą ir pasakė, kad niekas nesutrukdys „Kinijos suvienijimui“.

Pekinas „pasilieka galimybę imtis visų būtinų priemonių“ prieš išorines jėgas, trukdysiančias taikiam Taivano pakartotiniam prijungimui, taip pat prieš šios salos nepriklausomybės ir separatizmo judėjimus, sakė Xi Jinpingas.