Švedija pasirašys sutartis dėl „Patriot“ įsigijimo
Šve­di­ja iki šios sa­vai­tės pa­bai­gos pa­si­ra­šys 1 mlrd. JAV do­le­rių (857 mln. eu­rų) ver­tės su­tar­tį dėl ame­ri­kie­tiš­kų oro erd­vės gy­ny­bos sis­te­mų „Pa­triot“ įsi­gi­ji­mo, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Šve­di­jos vals­ty­bi­nis ra­di­jas.

„Šios sistemos (veiksmingumas) pasitvirtino realiuose veiksmuose... Kelios šalys jų jau įsigijo, o mes laukiame pirmųjų partijų 2021 metais“, – pareiškė švedų gynybos ministras Peteris Hultqvistas.

Pagal nepatvirtinus duomenis, sutartis bus pasirašyta ketvirtadienį.

„Patriot“ yra amerikiečių gamybos priešraketinės ir priešlėktuvinės gynybos kompleksas, įtrauktas į JAV ir daugelio kitų NATO valstybių kariuomenių ginkluotes. Šias sistemas gamina JAV bendrovė „Raytheon“.

Švedija inicijavo derybas dėl sistemų „Patrion“ įsigijimo dar 2017-ųjų lapkritį. Sutarties preliminari vertė – 10 mlrd. Švedijos kronų (apie 970 mln. eurų).