Sudužus Afganistano kariuomenės sraigtasparniui žuvo 25 žmonės
 Su­du­žus Af­ga­nis­ta­no ka­riuo­me­nės sraig­tas­par­niu, ku­riuo skri­do aukš­to ran­go ka­riš­kiai, žu­vo vi­si 25 ja­me bu­vę žmo­nės, tre­čia­die­nį pra­ne­šė vie­nas vie­tos par­ei­gū­nas.

Vakarinės Faros provincijos gubernatoriaus atstovas Naseras Mehdi sakė, kad nelaimė įvyko apie 9 val. 10 min. vietos (6 val. 40 min. Lietuvos) laiku netrukus po to, kai sraigtasparnis pakilo iš kalnuoto Anar Daros rajono. Orlaivis skrido į netoliese esančią Herato provinciją.

Pasak N. Mehdi, tame sraigtasparnyje buvo Faros provincijos tarybos vadovas ir vienas aukšto rango kariškis.

Talibanas pareiškė, kad tą sraigtasparnį Faros Anar Daros rajone numušė jo kovotojai.