Šis tas, ką filmai visada parodo neteisingai – nuo ko apsaugo ir nuo ko neapsaugo neperšaunama liemenė?
Jūs sprun­ka­te nuo blo­gie­čių. Kul­kos le­kia vi­sur ap­link ir vil­ties nė­ra. Te­lie­ka at­si­suk­ti į sa­vo prieš­ą ir ti­kė­tis ge­riau­sio. Ta­čiau au­to­ma­ti­nis gink­las vėl pa­plium­pa kul­kų lie­tu­mi, ku­rios smin­ga jums į krū­ti­nę. Aiš­ku, jūs tu­ri­te ne­per­šau­na­mą lie­me­nę, to­dėl jums te­rei­kia pa­lauk­ti, kol prieš­ai pa­si­trauks, ir nu­si­va­ly­ti dul­kes. Bet ar ti­krai ne­per­šau­na­ma lie­me­nė jus iš­gel­bė­tų?

Iš tikrųjų, neperšaunamos liemenės gelbsti nuo kulkų – tam jos ir sukurtos. Ir kai kurias jas galima dėvėti po drabužiais. Jei kas nors pataikys jums į krūtinę revolveriu, tikėtina, kad kulka bus sustabdyta ir pajusite tik stiprų smūgį. Geresnės, sunkesnės liemenės apsaugo ir nuo didesnio kalibro, galingesnių ginklų. Tačiau nėra tokios liemenės, kuri patikimai apsaugotų nuo visos AK47 serijos iš nedidelio atstumo, tačiau vis tiek tilptų po drabužiais.

Neperšaunamos liemenės turi plokšteles, kurios dažniausiai yra gaminamos iš Kevlaro. Tai – kompozitinė medžiaga, kuri yra tokia tvirta, kad kulkai per ją persibrauti yra sunku. Tačiau didžiausia tokios liemenės užduotis yra ne tik sustabdyti kulką, bet ir paskirstyti jos smūgio energiją – maža nauda, jei ta kulka su visa neperšauto Kevlaro gabalu sulys jums į krūtinę. Tam reikalingi paminkštinimai ir specialūs audiniai. Taigi, liemenės yra gana sunkiai paslepiamos po lengvais drabužiais.

Egzistuoja kelios neperšaunamų liemenių kategorijos, ir tokių, kurios gali sustabdyti automatinio šturmo šautuvo kulkas tikrai yra. AK47 nėra nesustabdomas ginklas prieš neperšaunamas liemenes. Tačiau tokios kategorijos liemenės jau būtų pakankamai sunkios ir greičiausiai nelanksčios. Dar daugiau – sustabdyti visą seriją automatinio šautuvo kulkų iš nedidelio atstumo jau yra labai sunku.

JAV karių dėvimi neperšaunami šarvai saugo nuo automatinio šturmo šautuvo ugnies, paleistos per didesnį nei 14 metrų atstumą – jei šaulys stovi arčiau, jau sunku prognozuoti, kokie bus kūno pažeidimai. Po drabužiais slepiamos liemenės saugo tik nuo pistoletų ir kitų smulkaus kalibro ginklų. Tačiau svarbiausia tai, kad iš nedidelio atstumo paleistos kulkos sužeidžia net jei liemenė nebūna peršauta. Įsivaizduokite, kaip jaustumėtės, jei į jūsų krūtinę kas nors per neperšaunamą liemenę suduotų kūju – tikrai greitai neatsistotumėte.

Galiausiai, po drabužiais slepiamos neperšaunamos liemenės dengia tik kūne esančius gyvybinius organus – dažnai jos net nedengia šonų. Šiek tiek arčiau kaklo ar į šoną paleistos kulkos gali pridaryti mirtinos žalos, o galva apskritai lieka neapsaugota. Taigi, jei stebuklinga herojaus liemenė ir neleistų kulkoms patekti į jo kūną, toliau jam veikti būtų labai sunku.