Sirijos režimo pajėgos nusitaikė į amerikiečių paliekamas teritorijas
Mask­vos eks­per­tai ma­no, kad Si­ri­jos vy­riau­sy­bė užims ša­lies ry­ti­nes te­ri­to­ri­jas, kur šiuo me­tu dis­lo­kuo­ti pla­nuo­ja­mo iš­ve­di­mo lau­kian­tys JAV ka­riai, tre­čia­die­nį in­for­ma­vo Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Ministerijos atstovė Marija Zacharova per trečiadienį surengtą spaudos konferenciją pareiškė, kad šios Sirijos teritorijos remiantis tarptautine teise turi būti perduotos Damasko vyriausybei.

Ji pridūrė, kad Maskva nežino jokių planuojamo amerikiečių kariškių išvedimo iš Sirijos detalių, bet pabrėžė, jog šis sprendimas, jei bus įgyvendintas, pagerins taikos perspektyvas Sirijoje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusią savaitę netikėtai paskelbė, kad jo šalies kariškiai bus grąžinami namo. Toks žingsnis nustebino Vašingtono sąjungininkus ir paskatino atsistatydinti du aukšto rango amerikiečių lyderio patarėjus.

JAV jau ketverius metus remia kurdų vadovaujamas pajėgas Sirijos rytuose, kur gausu naftos. Numatytas karių išvedimas reiškia, kad šias teritorijas galės užimti kitos pajėgos.