Šiauliuose kariai ir pareigūnai treniruosis veikti orlaiviui sugedus ore
Tre­čia­die­nį Avia­ci­jos ba­zės prie­igo­se Šiau­liuo­se ren­gia­mos bend­ros ka­rių ir mies­to vi­daus sau­gu­mo tar­ny­bų pra­ty­bos „Griaus­mas 2018“.

Pagal pratybų legendą, karinis sraigtasparnis, skraidinęs civilinės institucijos pareigūnus, patiria variklio gedimą. Vykdant avarinį nusileidimą, nuo pakilusio vėjo nukenčia civiliai asmenys, susirinkę netoli Šiaulių karinio aerodromo stebėti orlaivių skrydžių, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Šių pratybų tikslas – patikrinti ir patobulinti Lietuvos kariuomenės vienetų – Aviacijos bazės ir Oro gynybos bataliono – bei gelbėjimo darbuose dalyvaujančių pajėgų – Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro, Šiaulių skrydžių valdymo centro, Bendrojo pagalbos centro, Greitosios medicinos pagalbos, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Policijos, Šiaulių miesto savivaldybės, kitų institucijų – sąveiką reaguojant į tokio pobūdžio kritinę situaciją.

Bendros Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės padalinių ir kitų valstybės institucijų praktinės treniruotės Šiauliuose organizuojamos nuo 2008 metų.