Sausuolis. Atmintinė pacifistui II dalis
Po pir­mo­jo straips­nio ga­vau nu­sis­kun­di­mų: Ne­gi vis­kas taip blo­gai? Ko­dėl tos su­tirš­tin­tos spal­vos? Mū­sų nie­kas ne­puo­la ir bū­ki­me rea­lis­tai-ne­puls. Juo la­biau-tan­kais ir vi­so­kiais ten se­no­vi­niais bom­bar­da­vi­mais.

Ateina mandagūs žali žmogeliukai, išmeta iš savivaldybės pastato korumpuotus politikus ir iškelia kokios nors ten Šalčininkų respublikos vėliavą. Derybos, derybos, dar truputį derybų ir… „žalieji“ pasitraukia. Sunku suvokti, autoriau, a?

Ir po velnių, jei nepasitraukia, visada galima patraukti savo artimuosius kiek toliau – Anglija, Norvegija, žinia, visus priima.

Nenoriu labai liūdinti jūsų tėvų, bet šiek tiek nesigavo pas juos tam tikri dalykai. Jūsų auklėjimas – taip pat.

Nenoriu labai ir jūsų liūdinti, tik, kad nepabėgsite jūs niekur.

Išeisite iš namų ir …viskas.

Degalinės – neveikia. Iki pirmo antskrydžio – gatvėse kamščiai. Magistraliniuose keliuose – kamščiai (taip, iki pirmo antskrydžio, vėliau – kamščiai iš sudegusių automobilių ir kitko, po ko jūs (jei liksite gyvi, žinoma) niekada daugiau nesinaudosite griliu.

Iki Latvijos jūs privažiuosite, jei gyvenate Mažeikiuose. Tiesa, Latvijoje jūsų kelionė ir baigsis. Ne tik dėl to, kad ten kartosis analogiškas scenarijus. Gimtąja prokalbe, kurios pagrindą sudaro bl, n ir x „ištiktukai“ šnekančių bei atėjūnus palaikančių ten kur kas daugiau negu pas mus.

Lenkijos-Kaliningrado ir Baltarusijos kryptys – greičiausiai iš ten ir slinks Mordoro jėgos.

Tai sveikinu, liekate savo Fabijoniškėse.

Ir žinote, ką? Hibridinio ar totalaus karo atveju nesusidursite su intelektualiu rusų karininku iš Pavolgio, žydromis akimis, ant pakaušio nustumta „krapovaja“ berete, kurį sugraudinsite Dostojevskio citatomis ir prie kultūringo degtinėlės kiekio įtikinsite „visko čia negriauti“.

Susidursite jūs, su Kadyrovo ar jo įpėdinio čečėnais, plokščių veidelių buriatais ir įvairių mosčių kazokais, kuriems tamstos gėris materialus bei jūsų žmonos (draugės) užpakalis (gal ir jūsų paties, atsiprašau, žinoma, iš anksto) bus kur kas svarbesni negu sofistikuoti svaičiojimai apie taiką, startup‘us, pasirinkimo laisvę demokratijoje ir stilingus pavaikščiojimus Vokiečių gatve.

Trumpai šį kartą.

Susitiksime. Geriau šaudykloje, o ne belaisvių stovykloje.

Sausuolis, 2015

Kas kiek galite, kas kiek norite: PayPal.Me/Sausuolis

Remiate Sausuolį-remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!