Šaudymas per stiklą
Šią te­mą pa­ska­ti­no va­kar nu­ti­kęs įvy­kis – už­sie­nie­čių ir bai­ke­rių konf­lik­tas Vil­niu­je, pa­si­bai­gęs šau­dy­mu į au­to­mo­bi­lį. Ne­ap­ta­ri­nė­siu ir ne­ver­tin­siu šio įvy­kio ap­lin­ky­bių, tai yra tei­sė­sau­gos dar­bas, tik at­kreip­siu dė­me­sį į vie­ną pa­vie­šin­tą ap­lin­ky­bę – kul­kų pėd­sa­kus ap­šau­dy­ta­me au­to­mo­bi­ly­je. Ši nuo­trau­ka pui­ki ilius­tra­ci­ja tam, apie ką to­liau kal­bė­si­me.

Galima teigti, kad buvo iššauti ne mažiau kaip trys šūviai, nors ko gero jų buvo daugiau – sprendžiant iš nuotraukos, šoninis langas turėtų būti sudaužytas bent dviem šūviais. Aiškiausias kulkos pėdsakas matomas mažesniame galinių durelių langelyje. Kulka pramušė stiklą, tačiau jo visiškai neišmušė. Atkreipčiau dėmesį į paliktos skylės formą – labai aiškiai matyti, kad kliudžiusi ir jau pramušusi stiklą kulką labai stipriai „pasivertė“ šonu, išmušdama maždaug 3–4 kulkos ilgių stiklo gabalėlį.

"Pavirtusios" kulkos pėdsakas

Toks kulkos „pavirtimas“ gali nustebinti ne vieną šaulį, nesusipažinusį su kulkų trasų pasikeitimu susidūrus su stiklu. Akivaizdu, kad kulka ne tik pasiverčia, bet ir nukrypsta nuo savo pradinės skrydžio trajektorijos. O tai reiškia, kad šaudami į vieną taikinį, patys sau netikėtai galite kliudyti visiškai kitą. Pvz., šaudami iš automobilio vidaus į priešais jūsų automobilį esantį kilerį (į gėlių pardavėją juk nešaudysite), galite kliudyti iš šalia esančio namo balkone stovintį gėlės vazoną. Tai būtų mažiausiai skaudi šūvio pasekmė, apie galimas kitas, daug skaudesnes, nelabai ir norisi rašyti, kiekvienas gali pasirinkti pagal savo empatijos lygį. Ir atvirkščiai, šaunant į vairuotoją arba į greta jo esantį ginkluotą priešininką, galite kliudyti automobilyje esančius įkaitus arba visiškai niekuo dėtus žmones. Nuraminsiu, kad šaudant iš arti tas nukrypimas yra kontroliuojamas, tačiau tikimybė, kad kulka nueis Dievui į langus yra didelė.

Jeigu kulkos būtų lėkę ten, kur atrodytų turėjo nulėkti, šis Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnų apšaudyto automobilio vairuotojas nebūtų iššokęs ir pabėgęs.

Grįžkime prie pirmo atvejo Vilniuje. Galbūt dar didesnė kulkos nukrypimo ir rikošeto tikimybė yra pataikius į metalines transporto priemonės dalis.

Kulkos žymė durelėse

Mūsų aptariamu atveju į dureles pataikiusi kulka, kaip matyti, kliudė ir mašinos kėbulą ir greičiausiai čia įstrigo.

Automobilis gali tapti ne tik taikiniu pareigūnams, bet ir jų vienintele apsauga. Todėl puiku, kad Lietuvos policija, kaip ir jų kolegos užsienyje, atidžiai studijuoja galimą kulkų poveikį automobiliams ir, reikia manyti, jį perduoda būsimiems pareigūnams ir visiems kitiems kolegoms.

Policijos pareigūnai detaliai tyrinėja kulkų pėdsakus automobilyje

Dar smagiau, kad šią gerą žinią komunikuoja ir visuomenei: https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/01/30/news/policininkai-siauliuose-susaude-automobili-668997/

Aš dėl to jaučiuosi geriau, tikiuosi jūs – taip pat