Sakartvelas ketina jungtis prie Kaune steigiamo Regioninio kibernetinio saugumo centro veiklos
Lie­tu­va ir Sa­kart­ve­las in­ten­sy­vi­na bend­ra­dar­bia­vi­mą ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je – bus vys­to­mas bend­rų ki­ber­ne­ti­nių pra­ty­bų pla­nas ir kei­čia­ma­si pa­tir­ti­mi ku­riant ki­ber­ne­ti­nius įran­kius, pla­nuo­ja­mas Sa­kart­ve­lo įsi­trau­ki­mas į Kau­ne stei­gia­mo Re­gio­ni­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro veik­lą.

Dėl glaudesnio bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje šiandien, kovo 8 d. sutarė Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir Sakartvelo gynybos ministras Levan Izoria, Vilniuje pasirašę Ketinimų protokolą, rašoma pranešime spaudai.

„Lietuva ir Sakartvelas plečia bendradarbiavimo ribas saugumo srityje, nes šalių partnerystė kibererdvėje yra abipusiai naudinga kovoje su kenkėjiška veikla bei kibernetiniais incidentais“, – sakė ministras R. Karoblis.

Pagal pasirašytą ketinimų protokolą, abi šalys taip pat sutaria keistis informacija ir duomenimis apie kibernetinius incidentus bei atakas, rengti dvišalius kibernetinio saugumo institucijų ekspertų susitikimus.

Dokumento pasirašymas vyko Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir Sakartvelo Prezidentės Salome Zurabišvili apsilankymo Nacionaliniame kibernetinio saugumo centre prie Krašto apsaugos ministerijos metu.