Rusų kareiviai, kurių Ukrainoje „nėra“, bergždžiai rašo graudžius laiškus Vladimirui Putinui
Ru­sų lei­di­nys „No­va­ja ga­ze­ta“ klau­sia: ko­dėl Krem­lius nie­ko ne­da­ro, kad su­grą­žin­ti į Ru­si­ją ukrai­nie­čių ne­lais­vėn pa­te­ku­sius ru­sų ka­rei­vius. Pa­sta­rie­ji mė­gi­na su­grau­din­ti Krem­lių ra­šy­da­mi laiš­kus pre­zi­den­tui.

Pirmasis laiškas (laiškų tekstai pateikiami sutrumpinti):

„Gerbiamasis Vladimirai Vladimirovičiau! Aš, Sergejus Jegorovas, gimiau Rusijoje, Sverdlovo srityje. Į nelaisvę patekau 2017 metų balandžio 14 dieną. Mane kaltina tuo, kad esu Donecko liaudies respublikos pajėgų šaulys. Iš tiesų esu savanoris, atvykau įvykdyti savo patriotinę pareigą.

Ukrainos kalėjime pablogėjo mano sveikata, kalinimo sąlygos neatitinka žmogaus teisių normų ir konvencijų. Kasdien man darosi vis blogiau, mano teises pažeidinėja Ukrainos teisėsauga ir teismai. Faktiškai kalėjime esu įkaitas ir Rusijos Federacijos pilietis“.

Rusų kareivių laiškai Vladimirui Putinui/"Novaja gzeta" nuotraukos

Antrasis laiškas:

„Aš, Ruslanas Gadžijevas, gimiau 1973 metais Rusijos Federacijos Stavropolio krašte. 2015 metų sausio 25 dieną buvau Ukrainos kareivių paimtas į nelaisvę. Nuteistas 15 metų laisvės atėmimo.

Buvau tanko T-64 vairuotoju – mechaniku. Tarnavau batalione „Avgust“, kaip Rusijos Federacijos savanoris. Manau, kad atlikinėjau savo patriotinę internacionalinę pareigą. Ukrainos kalėjime pašlijo mano sveikata. Kvalifikuotos medicinos pagalbos negaunu. Mane kamuoja stiprūs galvos skausmai dėl kontūzijos. Kasdien katastrofiškai blogėja regėjimas“.

Rusų kareivių laiškai Vladimirui Putinui/"Novaja gzeta" nuotraukos

Trečiasis laiškas:

„Rusijos Federacijos prezidentui, nuo Aleksejaus Sedikovo, gimusio 1979 metais Archangelsko srityje.

2016 metų liepos 11 dieną, vykdant žvalgybinę operaciją, buvau paimtas į nelaisvę. Esu Luhansko liaudies milicijos motorizuotų šaulių būrio vadas, vyresnysis leitenantas. Mūšyje buvau sunkiai sužeistas ir paimtas į nelaisvę.

2017 metų kovo 3 dieną nuteistas 11 metų laisvės atėmimo bausme. Iki šiol negaunu kvalifikuotos pagalbos. Mane nuolat perkėlinėja ir neleidžia gydytojams vykdyti savo pareigos.

Lapkričio 30 dieną prezidentui Petro Porošenkai nusiunčiau prašymą pasigailėti. Gruodžio 14 dieną buvau perkeltas į Charkivą, ruošiantis apsikeitimui belaisviais, bet gruodžio 27 dieną, kaip ir visi kiti Rusijos piliečiai, buvau išbrauktas iš belaisvių apsikeitimo sąrašų“.

Ukraina jau 13 kartų kreipėsi į Rusiją, siūlydama apkeisti į nelaisvę patekusius Rusijos piliečius į Rusijos kalėjimuose laikomus ukrainiečius.

Kaip rašo „Novaja gazeta“, visi laiškai baigiasi beveik tais pačiais žodžiais: „Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, prašau Jūsų, Vladimirai Vladimirovičiau, padėti mane perkelti į Rusiją arba apkeisti nelaisvėje esančius Rusijos piliečius į Ukrainos piliečius – politinius kalinius, esančius Rusijos kalėjimuose“.

Iš viso Vladimiras Putinas gavo 22 tokius laiškus. Visi prašytojai kali už vienokį ar kitokį dalyvavimą karo veiksmuose Donbase. Ukrainos pusė nedelsdama perduoda šiuos laiškus diplomatiniais kanalais.

Rusija į juos neatsakė niekaip. Kalinčių Rusijos piliečių likimu niekas nepasidomėjo, jų neaplankė Rusijos konsulai, niekas nesusisiekė su jų artimaisiais. Kaip teigia „Novaja gazeta“, Rusija toliau žaidžia „ichtamnetų“ („jų ten nėra“, – LŽ past.) žaidimą.

Negi valstybė, net ir girdėdama jų maldavimus, nieko nesiims, nors jos pačios propaganda pastūmėjo šiuos žmones imtis ginklo ir kariauti prieš kitą tautą, klausia „Novaja gazeta“.

Pasak rusų leidinio, šiandien reikia kalbėti net ne apie tai, ar šie žmonės yra nusikaltę pagal Rusijos arba Ukrainos įstatymus, o paprasčiausiai pripažinti, kad jie egzistuoja. Jie prašosi atiduodami Rusijai, o Ukraina sutinka tai padaryti. Kas svarbiau Rusijai – toliau kankinti Sencovą ir kitus ukrainiečius, ar išvaduoti savo piliečius, klausia „Novaja gazeta“.

Ukraina jau 13 kartų kreipėsi į Rusiją, siūlydama apkeisti į nelaisvę patekusius Rusijos piliečius į Rusijos kalėjimuose laikomus ukrainiečius.

Rusų kareivių laiškai Vladimirui Putinui/"Novaja gzeta" nuotraukos