Rusijos tankistų siaubas „Javelin“ pasiekė Lietuvos kariuomenę
Lie­tu­vą pa­sie­kė Gy­ny­bos re­sur­sų agen­tū­ros prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos įsi­gy­tos pa­pil­do­mos prieš­tan­ki­nių sis­te­mų „Ja­ve­lin“ ra­ke­tos. Tam skir­ta dau­giau nei 20 mln. JAV do­le­rių, iš ku­rių 5 mln. do­le­rių – Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų par­ama. Šio­mis sis­te­mo­mis, stip­ri­nant Lie­tu­vos gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus, bus pa­pil­do­mai ap­rū­pin­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų pa­da­li­niai, sa­ko­ma KAM pra­ne­ši­me spau­dai.

„JAV yra Lietuvos strateginė partnerė ir pagrindinė Baltijos regiono saugumą užtikrinanti sąjungininkė. Iš JAV įsigyjama prieštankinė sistema „Javelin“ ypač reikšmingai prisideda prie ilgalaikių Lietuvos kariuomenės kovinių pajėgumų didinimo ir atgrasomojo poveikio stiprinimo“, – pranešime spaudai sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Vidutinio nuotolio prieštankinių raketų sistema „Javelin“ yra modernus ginklas, galintis naikinti šiuolaikinius tankus su reaktyviniais šarvais dieną ir tamsiu paros metu 75 m – 2,5 km atstumu. Sistema veikia „iššoviau-pamiršau“ principu: kariui užfiksavus taikinį ir iššovus, raketa pati valdo save skrydžio iki taikinio metu. Tokiu būdu užtikrinamas didesnis karių saugumas, nes raketai skriejant link taikinio, karių komanda gali keisti poziciją.

„Javelin“ kovinė raketa su tandeminiu sprogstamuoju užtaisu gali atakuoti priešininkų tanką tiesiu taikymu arba iš viršaus pakildama iki 150 metrų į aukštį, į pačią pažeidžiamiausią tanko vietą – bokštą. Raketose panaudota „minkšto paleidimo“ sistema, kuri raketos variklį užkuria tik raketai palikus paleidimo konteinerį, dėl to sunku nustatyti, iš kur buvo paleista raketa. Ginklą galima naudoti ir mūšio mieste sąlygomis šaudant iš uždarų patalpų.

JAV yra Lietuvos strateginė partnerė ir pagrindinė Baltijos regiono saugumą užtikrinanti sąjungininkė. Jungtinės Amerikos Valstijos aktyviai dalyvauja stiprinant Baltijos šalių regiono saugumą ir stabilumą. Savo kariais, technika ir finansinėmis lėšomis JAV aktyviai prisideda prie Baltijos regiono gynybos.

APIE „JAVELIN“

Nešiojamoji vidutinio nuotolio prieštankinė raketų paleidimo sistema „Javelin“ buvo pradėta kurti JAV ginkluotosioms pajėgoms septinto dešimtmečio viduryje. Iš pradžių ginklą kūrė „Texas Instruments“ (šiuo metu vadinasi „Raytheon Systems Company“). 1988 m. ši įmonė sujungė savo pastangas su „Lockheed Martin“ (seniau vadinta „Martin Marietta“). Nuo 1989 m. šių firmų bendra įmonė tęsė „Javelin“ projektą.

1993 m. buvo baigti naujosios raketų paleidimo sistemos „iššoviau-pamiršau“ „Javelin“ bandymai. Sistema pademonstravo puikius rezultatus. „Javelin“ efektyvumas viršijo 90 proc. 1994 m. pradėta šio prieštankinio ginklo gamyba. Pirmieji JAV armijos vienetai gavo „Javelin“ 1996 m., Jūrų pėstininkų korpusą šie ginklai pasiekė 1999 m. JAV kariuomenėje „Javelin“ raketų paleidimo sistemos pakeitė raketų paleidimo sistemas „Dragon“. Pirmoji užsienio valstybė, įsigijusi „Javelin“ (2002 m.), buvo Lietuva. Raketų paleidimo sistemas „Javelin“ naudoja Didžiosios Britanijos, Airijos, Jordanijos kariuomenės.

Valdomų raketų kompleksas „Javelin“ yra vidutinio nuotolio nešiojamasis prieštankinis ginklas, skirtas kovai su priešo tankais, šarvuočiais ir kita kovos technika. Jis yra bataliono prieštankinio būrio ugnies priemonė. Taip pat gali būti naudojamas kovai su priešo sraigtasparniais ir fortifikaciniais įrengimais (pavyzdžiui, bunkeriais).

Šio komplekso valdymo sistema vadinama „iššoviau-pamiršau“. „Javelin“ sudaro dvi pagrindinės dalys: valdymo-paleidimo modulis ir raketa konteineryje. Po to, kai raketa prijungiama prie valdymo ir paleidimo modulio, šauliui reikia nustatyti taikiklyje esantį kursorių ant pasirinkto taikinio ir nusiųsti raketai „užfiksuok prieš iššaudamas“ signalą. Kai taikinys užfiksuotas, raketa yra pasirengusi šūviui.

Po šūvio raketa automatiškai nukrypsta į nustatytą taikinį. Iššauta raketa pakyla aukščiau, kad galėtų geriau nusitaikyti, ir atakuoja iš viršaus ten, kur šarvai yra ploniausi. Be to, šaulys gali nustatyti raketą į tiesioginės atakos padėtį. Ši padėtis naudojama prieš tankus, esančius už priedangos, bunkerius, pastatus ar sraigtasparnius.

„Javelin“ turi įmontuotą 4 kartus didinantį dieninio matymo taikiklį ir 4 ir 9 kartus didinantį pasyvų naktinio matymo taikiklį. Tai leidžia šauliui stebėti mūšio lauką ir surasti taikinius dideliais atstumais, nepriklausomai nuo paros ar oro sąlygų. „Javelin“ galima šaudyti atsistojus, atsiklaupus ar sėdint.

Komplekso šaudmuo yra automatiškai nusitaikantis tandeminis-kumuliatyvinis. Raketa turi 2 variklius – paleidimo ir pagrindinį. Tai suteikia galimybę šaudyti iš uždarų patalpų ar dengtų pozicijų. Du varikliai taip pat padidina galimybę šauliui likti nepastebėtam, lengvai pakeisti poziciją arba iššautą raketą nauja ir pasiruošti naujam šūviui. Šaudmenį sudaro paleidimo vamzdis ir raketa. Raketą sudaro paieškos galvutė, kovinės galvutės skyrius ir variklio skyrius.

TAKTINIAI-TACHNINIAI DUOMENYS

Komplekso masė –22.3 kg;

Paleidimo įtaiso masė – 6.4 kg;

Raketos masė – 11.8 kg;

Paleidimo vamzdžio masė – 4.1 kg;

Raketos ilgis – 1081.2 mm;

Raketos skersmuo – 126.9 mm;

Paleidimo vamzdis – vienkartinio naudojimo konteineris;

Paleidimo vamzdžio ilgis – 1198 mm;

Šaudymo nuotolis;65 m (minimalus) – 2500 m (maksimalus);

Pramušamoji galia – 750 mm;

Pataikymo pirmu šūviu tikimybė – ne mažiau 95 proc.;

Paruošimo šaudymui laikas – 30 s;

Pertaisymo laikas –20 s;

Komanda – 2 kariai;

Naktinio matymo taikiklio baterijų darbo trukmė – 4 val.;