Rusijos laivai per mokymus Baltijos jūroje paleis raketų
Ru­si­jos Bal­ti­jos lai­vy­nas per įpras­tas pra­ty­bas Bal­ti­jos jū­ro­je pa­leis ra­ke­tų, ket­vir­ta­die­nį nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ pra­ne­šė lai­vy­no spau­dos tar­ny­ba.

„Siekdami įvykdyti standartinio mokymo kurso užduotis karinio laivyno laivai išplauks į Baltijos jūrą, kur dalyvaus virtinėje mokymų. Per juos bus leidžiamos raketos ir artilerijos sviediniai į taikinius jūroje, ore ir pakrantėje“, – paskelbė spaudos tarnyba.

„Užduotį atlieka visi Baltijos laivyno laivai, įskaitant eskadrinio minininko „Nastoičivyj“ įgulas, korvetes „Soobrazitelnyj“, „Stoikij“ ir „Boikij“, taip pat mažuosius raketinius laivus ir katerius, didžiuosius jūrų desanto laivus, kovos su povandeniniais laivais laivus ir minų tralerius – iš viso 50 laivų ir pagalbinių laivų“, – informavo laivyno atstovai.

Jie pridūrė, kad minėto kurso užduotys vykdomos nuo šių metų pradžios, o 10 laivų įgulos jas jau atlikę.